01.11.2022 11:52

Studio Marta uvede inscenaci ve znakovém jazyce

„Svět není špatný, protože kdyby byl, tak bychom se ptali: Odkud se na světě bere dobro?“

Dne 10. 11. 2022 uvedou studentky Ateliéru divadlo a výchova pro Neslyšící inscenaci Deník dívky. Dílo je adaptací deníků Ruth Maierové, oběti holocaustu, od jejíhož narození uplyne v den premiéry 102 let. Scénář zpracovala pedagožka Adéla Kratochvílová, která se zároveň ujala i režie. Kromě studentů Ateliéru divadlo a výchova pro Neslyšící jsou obsazeni také studenti činoherního herectví a ukrajinský student studující na Divadelní fakultě v rámci krátkodobého studijního programu.

Ruth Maierová se narodila před více než sto lety, ale její příběh k nám stále promlouvá. A právě dnes možná více než kdy dříve. Na pozadí válečných strastí spojených s jejím židovským původem, řešila ve svém deníku stejné věci, jako dnešní dívky. I přes časovou odlehlost nám mohou být její prožitky, pocity a myšlenky až překvapivě blízké.

Inscenace pracuje s deníkem jako s médiem pro zachování vzpomínek, které je univerzální. Bere deníky současných studentek a hledá průniky s tím Ruthiným. A je jich více, než bychom možná čekali, ačkoliv výchozí situace jejich životů se značně liší. V každé z nich je kousek Ruth.

Uvedením inscenace oslaví Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící 30 let od svého vzniku. Současná vedoucí ateliéru prof. PhDr. Veronika Broulíková k tomu říká: „Založení umělecko-pedagogické specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící, dříve Výchovná dramatika pro Neslyšící se zaměřením na pohybově výchovné disciplíny, na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v roce 1992 bylo především vstřícným počinem vůči neslyšícím zájemcům o vysokoškolské studium. Pochopení pro tuto minoritu bylo tehdy vyjádřeno přijetím tlumočníka českého znakového jazyka do plného úvazku a později změnou malého „n“ na velké „N“ v názvu ateliéru, jako výraz respektu k Neslyšícím jako kulturní a jazykové menšině. Postupně začali projevovat zájem o tento obor i slyšící uchazeči.“

Studentky Divadla a výchovy pro Neslyšící se do Studia Marta vrací po čtyřech letech. Jejich předchozí inscenace Srdce v prachu, oči planoucí byla uváděna v sezónách 2018/2019 a 2019/2020. Deník Dívky kombinuje prvky pohybového divadla a je v ní použito slovo i český znakový jazyk. Bude reprízován během celé sezóny 2022/2023.

http://www.studiomarta.cz/

Autor článku: převzato z webu studiomarta.cz; Foto: převzato z fb profilu divadla