24.02.2023 13:28

Švestkový Dvůr: rezidence v rámci projektu PRVNÍ META

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META.

O projektu:

Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří pracují s materiálem a loutkou. Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení.

České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek. Za celou dobu své existence je uznáno jako významný kulturní a společenský jev. Fenoménem v českých zemích bylo v 19. st. tzv. rodinné loutkové divadlo, které se předávalo generačně jako rodové řemeslo, proto docházelo ke kontinuálnímu rozvoji. Díky mnoha osobnostem (M. Kopecký, O. Bubeníček, V. Skála atd.) je v současné době loutkářství vnímáno jako svébytný umělecký druh. Švestkový Dvůr tak otevírá prostor pro mladou generaci tvůrců s ambicí navázat na tuto tradici.

Rezidence v délce 2 týdnů (duben-říjen) jsou určené pro začínající loutkové umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvorby budou veřejnosti představeny v rámci podzimního programu na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektů proběhne v druhé polovině března uměleckou radou Švestkového Dvora.

Nabízíme:
• rezidenční pobyt v délce 14 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
• technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
• produkční zázemí
• ubytování
• umělecký honorář za tvorbu inscenace a veřejnou prezentaci ve výši 20 000 Kč/skupina

Pro koho je projekt určen:
• umělci působící v ČR i zahraničí
• skupiny 3-6 osob
• pro tvorbu autorského loutkového představení

Harmonogram:
15. 3. 2023 uzávěrka výzvy
31. 3. 2023 výběr projektu
duben – říjen 2023 tvůrčí rezidence
listopad 2023 veřejné prezentace

PDF verze ke stažení.

Přihlášky zasílejte na adresu anna@svestkovydvur.cz nejpozději do 15. 3. 2023.

Přihlášky musí obsahovat:
• popis projektu (1-2 normostrany)
• popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
• krátký motivační dopis

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty. Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Kontakt: Anna Davis, anna@svestkovydvur.cz, 776 146 768

Autor článku: převzato z: https://www.svestkovydvur.cz/