30.04.2014 16:39

Svět kočovného divadla v kostele!

Námořník, piráti, mniši a opičák v nebeské kupoli kostela. Hybohledy, inspectákly a obludární kůň na barokní galerii... Nevěříte? Tak přijďte nahlédnout do Akademického kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu v Praze.

Na ochozech chrámu se tu na čas zabydlel poetický imaginární svět kejklířů, komediantů, loutkařů a cirkusových tanečnic. Výstava s názvem „RAČTE VSTOUPIT do světa Matěje Formana a jeho přátel“ však nepředstavuje jen výtvarnou poetiku Divadla bratří Formanů, najdete tu i Matějovy půvabné příležitostné skicy z dalekých cest a jeho krásné ilustrace dětských knih. Dozvíte se tu také, že svět divadla a svět křesťanského náboženství si nejsou vůbec tak vzdálené, jak by se na první pohled mohlo zdát. Výstava je určena jak dětem, stříbrovousým badatelům ze sousední knihovny Klementina, tak i všem ostatním akrobatům (nejen duchovního) života.

Výstava bude otevřena v květnu i mimo obvyklé časy kolem bohoslužeb, a to v neděli od 15:00 do 17:30 hodin, v úterý – pátek od 14:00 do 17:30 hodin.  Noční prohlídky se budou konat vždy v úterý od 20:00 do 21:30 hodin. V červnu bude výstava přístupná jen kolem pravidelných bohoslužeb kostela. Prohlídku výstavy pro skupiny mimo uvedené časy lze domluvit u pastorační asistentky Jany Pláteníkové: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339.

 

Matěj Forman (* 1964) po roční praxi eléva ve studiu Jiřího Trnky absolvoval v letech 1984-1990 studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v atelieru televizní a filmové grafiky. V letech 1989-1990 studoval na Columbia University v New Yorku na School of arts v atelieru grafiky a kresby. Společně s bratrem Petrem založil kočovnou (zprvu loutkovou) divadelní společnost bez stálé scény putující s karavany a předstvením ve stanu. Dodnes křižuje Evropu jako Divadlo bratří Formanů. Za scénografii několika divadelních her, uváděných i na scéně Národního divadla, získal Matěj Forman několikrát Cenu Alfréda Radoka. Ze svých dalekých cest si Matěj Forman domu přiváží veliké množství příležitostných skic a obrázků, které zachycují rozmanitá prostředí, ve kterých kočovníci postavili svůj stan. Matěj Forman působí také jako příležitostný ilustrátor. Grafikami a kresbami doprovodil např. trilogii dětských knih Jiřího Stránského vzniklých na základě dopisů z komunistického vězení: Povídačky pro Klárku (1996), Povídačky pro moje slunce (2002) a Perlorodky (2005). V roce 2011 ilustroval pro nakladatelství Albatros nově uspořádaný výbor Od jara do jara z díla Františka Hrubína, obsahjící verše, říkadla i veršované pohádky.
 

http://ctu-uk.cz/matej-forman 

http://www.farnostsalvator.cz  


Autor článku: Norbert Schmidt

Svět kočovného divadla v kostele!