23.05.2022 11:00

Tabačka Kulturfabrik (Košice): nabídka rezidenčních pobytů (performance)

Tabačka Kulturfabrik je košickým kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. V roku 2022 s potešením oznamujeme sériu rezidenčných pobytov so zameraním na performance, ktorá je sprístupnená prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov.

Tabačka Kulturfabrik je kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Je neprehliadnuteľným kultúrnym bodom mesta a regiónu, miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia (koncerty, divadlo, tanec, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie, workshopy, prednášky) a množstva komunitných aktivít. Svojou činnosťou podporuje otvorený spôsob zmýšľania, kreativitu, poskytuje vzdelanostné zázemie a rozvíja kritické myslenie.

V roku 2022 s potešením oznamujeme sériu rezidenčných pobytov so zameraním na performance, ktorá je sprístupnená prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov.

Realizáciu TBCK forward perform z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Od dnešného dňa prijímame návrhy na nasledujúce obdobia pobytu v roku 2022:

 • 24. 1.–6. 2.
 • 7. 2.–20. 2.
 • 21. 2.–6. 3.
 • 7. 3.–20. 3.
 • 21. 3.–3. 4.
 • 4. 4.–17. 4.
 • 18. 4.–1. 5.

(návrhy termínov nie sú záväzné pre organizátorov rezidencie)

Podmienkou zaradenia do výberu je vyplnenie prihlasovacieho formulára minimálne 15 dní pred plánovaným zahájením rezidencie.

Akékoľvek doplňujúce otázky môžete adresovať na zuz@tabacka.sk.

ČO TBCK forward perform PONÚKA ?

 • Rezidenti majú plný prístup do BLACK BOX v Tabačke Kulturfabrik a zdieľajú spoločné priestory MID BOX.
 • Okrem priestoru rezidentom ponúkame:
 • Štipendium pre maximálne 4 účastníkov (200 EUR na účastníka)
 • Ubytovanie pre maximálne 2 účastníkov
 • Cestovanie do a z Košíc (reálne náklady, max. 300 EUR)
 • Technickú podporu po dohode.

ČO OČAKÁVAME ?

Umelci v rezidencii budú požiadaní, aby počas obdobia svojho pobytu usporiadali jednu verejnú prezentáciu. Tá môže zahŕňať ukážky rozpracovaných prác, neformálne rozhovory o aktuálnych výskumných záujmoch, filmové projekcie alebo formát workshopu. Radi prediskutujeme váš projekt a nápady pred príchodom na rezidenciu a nájdeme spolu najvhodnejšiu formu.

KTO BY SA MAL PRIHLÁSIŤ?

Pozývame návrhy projektov v akomkoľvek štádiu vývoja (výskum, tvorba, vývoj alebo revízia existujúceho diela) od individuálnych umelcov alebo kolektívov žijúcich v regióne V4. V rámci tejto výzvy budeme venovať osobitnú pozornosť návrhom umelcov, ktorí majú ambíciu reflektovať a posilniť práva a postavenie žien na celom svete. Najviac nás zaujímajú projekty založené na experimentálnych alebo výskumných postupoch v oblasti scénického umenia – všeobecne, divadla, tanca alebo performance. Vítame návrhy, ktoré sa približujú alebo zahŕňajú iné postupy alebo disciplíny.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplnený formulár je potrebné odoslať online minimálne 15 dní pred plánovaným zahájením rezidencie.

Vybraní uchádzači/uchádzačky budú o výbere informovaní do 5 dní od odoslania formulára a kontaktovaní mailom. Výber rezidentov uskutoční komisia zložená zo zástupkyne odbornej verejnosti, zástupcu kultúrneho centra a dramaturgičky rezidenčného programu TBCK forward perform.

Prihlasovací formulár na www.tabacka.sk.

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/