20.01.2020 11:24

Tanec školám – seminář

Tanec Praha z. ú. zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ a studenty příslušných oborů.

Seminář je součástí projektu Tanec školám, který již 13 let přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře tak mohou obohatit výuku taneční a pohybové výchovy a jsou zaměřeny primárně na doplňující poznatky a nové inspirace.

Na co se můžete těšit teď?

V úvodu povede Jiřina Jiřičková z České Orffovy Společnosti interaktivní workshop metodiky hry na hudební trubky boomwhackery. Účastníci se seznámí s rozmanitými možnostmi tvůrčího využití boomwhackerů v hudebně-pohybové výchově dětí.

Zaměříme se také na inkluzi – se speciální pedagožkou Klárou Janů budeme mluvit o možnostech podpory dětí se specifickými potřebami a o tom, jak tyto nároky zohlednit v rámci skupinové dynamiky.

V neděli se budeme ve dvou blocích věnovat hlasu. Hlasová pedagožka Alena Tichá ve svém kurzu „Profesní únava hlasu – možnosti prevence a nápravy“ zasvětí účastníky do základů hlasové hygieny, poradí, jak šetřit svůj hlas a starat se o něj Zpěvačka a autorka Ridina Ahmedová povede workshop zaměřený na hlasové hry a techniky vhodné pro děti i pro dospělé, podporující nejen muzikalitu a hravost, ale také odvahu improvizovat a tvořit. Součástí odpoledne budou také sebezkušenostní hlasové techniky pro samotné lektory.

Již tradičně můžete zažít i ukázku z hodiny projektu Tanec školám. Přijďte se inspirovat, sdílet, dobít baterky!

Cena semináře za oba dny je 1 300 Kč (studenti 900 Kč).

Více informací najdete zde: https://divadloponec.cz/cs/seminar-tanec-skolam

Přihlašování: http://bit.ly/SeminarTanecSkolam2020

Kontakt: Martina Filinová, martina.filinova@tanecpraha.eu

Autor článku: Převzato z: https://culturenet.cz/