26.10.2021 12:48

Tanec školám – seminář 2021

SEMINÁŘ TANEC ŠKOLÁM
27. - 28. 11. 2021 | 9:30 - 18:00 | ZŠ Cimburkova, Praha 3
Pořádá: PONEC – divadlo pro tanec

www.divadloponec.cz

Tanec Praha z.ú. zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční a hudební lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ a studenty příslušných oborů zajímající se o práci s dětmi.

Seminář je součástí projektu Tanec školám, který od roku 2006 přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou školy mohou zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV). Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů TPV, zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní osobnosti Kateřinu Šobáňovou z Divadla Continuo, Lenku Popsíšilovou z České Orffovy společnosti a tanečnici, choreografku a pedagožku Mirku Eliášovou. Budeme se zabývat tématem doteku v prostoru a čase a využitím body percsussion či hry na boomwhackers v pohybové výuce dětí. S Mirkou Eliášovou se budeme věnovat specifikům práce s chlapeckou skupinou. Rádi vám představíme i program Tanec školám formou ukázkové lekce či diskuse.

Program:

Sobota, 27. 11.

Kateřina Šobáňová – divadelní umělkyně, herečka, režisérka, pedagožka, členka Divadla Continuo a programová ředitelka kulturního centra Švestkový dvůr

Dotek v prostoru a čase
Dotek je prvotním zdrojem poznání okolního světa a mezilidské komunikace. Je nositelem lidskosti a humanity, či naopak brutality a strachu. A právě otázky, které stojí mezi těmito krajními póly a tvoří základní archetypy lidského bytí, budou tématem divadelně pohybové dílny, kterou povede Kateřina Šobáňová, lektorka a herečka mezinárodního divadelního souboru Divadlo Continuo. Během workshopu budou účastníci skrze fyzický kontakt a materiál hledat příběhy, které se odehrávají v každém z nás. Hlavní zaměření bude na vnímání pohybu, který vychází z centra těla, na jeho osy a impulzy, které reagují na partnerův tlak či tah. Práce s papírem pak bude inspirací pro tělesnou partituru jako jedna z možností pro uchopení pohybových principů v divadelní tvorbě a pedagogické činnosti.

Neděle, 28. 11.

Lenka Pospíšilová - předsedkyně České Orffovy společnosti, pedagožka na ZŠ, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě, http://www.orff.cz/

Body percussion a hra na boomwhackery v pohybové výuce dětí
Body percussion je jedním z nejstarších hudebních umění na světě, při kterém se k vytváření zvuků používá vlastní tělo. Body percussion spojuje hudbu a tanec v jedno. Hra na tělo rozvíjí smysl pro rytmus, postřeh, koordinaci, kooperaci a komunikaci.
Pojďme si zahrát s boowhackery! Seznámíte se s rozmanitými možnostmi využití těchto barevných trubek v hudebně-pohybové výchově dětí. Vyzkoušíme si zahrát některé melodie, ale především objevíme možnosti improvizace, harmonického doprovodu k písničkám a realizaci jejich notového zápisu. Neopomeneme ani aktivní poslech, při kterém se boomwhackery mohou stát i součástí symfonického orchestru.

Mirka Eliášová - tanečnice, choreografka, pedagožka na HAMU, se zaměří na specifikou práci s chlapeckou skupinou, zejména na pohybové hry, rozvíjení spolupráce, využití předmětů a náčiní pro rozvíjení tvořivého pohybu a muzikality.

Cena semináře za oba dny je 1.500 Kč (studenti 1.000 Kč).

Kapacita workshopu je omezena, přihlašování možné do 20.11.
Přihlašování: https://bit.ly/SeminarTanecSkola2021
Info: martina.filinova@tanecpraha.eu
Pro účast na semináři je potřebné splňovat podmínku TNO (test – nemoc – očkování).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Autor článku: Júlia Pecková