14.06.2001 00:00

Tanec v terezínské pevnosti

Projekt desetidenního semináře současného tance TANEC V TEREZÍNSKÉ PEVNOSTI volně navazuje na projekt Con tempo, který probíhá od září 2000 na Konzervatoři Duncan centre. V rámci Con tempa spolupracují studenti a absolventi Konzervatoře Duncan centre a další přizvaní tanečníci s mladými tvůrci ostatních uměleckých oborů. V současnosti probíhá dílna studentů skladby na Hamu se studenty současného tance. Výsledkem společné práce účastníků dílny bude veřejné představení , které se uskuteční v březnu v divadle Duncan Centre. Tímto představením bude pak 11.května zahájen seminář Osobnosti soudobé hudby, který bude zároveň otevírat široký program Terezínského intermediálního léta 2001. Součástí tohoto programu, který zahrnuje výtvarné, architektonické, fotografické, sklářské, divadelní a další workshopy bude i seminář současného tance. Tento seminář je určen pro všechny , kteří se chtějí seznámit s tím, čím vším je současný tanec. Tento seminář je otevřený pro tanečníky i ostatní zájemce, kteří zatím nemají s pohybem a tancem žádnou zkušenost.Seminář bude proto členěn na několik pracovních skupin. Program semináře je sestaven tak, aby jeho účastníci během desetidenní intenzivní práce mohli nacházet vlastní pohybový slovník a seznamovat se sami se sebou skrze své tančící tělo. Součástí semináře je proto vedle tanečních lekcí i jóga, práce s hlasem a seminář hry na bicí nástroje. Každý druhý den proběhne přednáška spojená s videoprojekcí. Témata těchto přednášek jsou zvolena tak, aby pomohla porozumět tomu z čeho vychází a co ovlivňuje současný tanec a taneční divadlo. Během semináře se uskuteční čtyři představení současného tance a tanečního divadla. Přednášky i přestavení jsou otevřeny pro veřejnost.

Souběžně se seminářem současného tanec budou probíhat i další výtvarné, architektonické a jiné dílny.

Bude tak docházet k prolínání různých druhů umění a interakci mezi účastníky jednotlivých uměleckých dílen. Závěrečné představení účastníků taneční dílny bude výsledkem této vzájemné spolupráce.

Kurzovné: 3700 Kč, studenti 3000 Kč-cena zahrnuje ubytování a volný vstup na všechna představení pořádaná v rámci taneční dílny

Kontakt: tel: 02/ 44 46 13 42, fax: 02/ 44 46 23 54, e-mail: produkcedc@volny.cz

Informace a přihlášky: http://www.m-e-c-c-a.org

Autor článku: redakce