27.01.2017 11:49

Taneční a pohybové kurzy pro veřejnost

Doc. Mgr. Marcela Benoniová ve spolupráci s Divadelní fakultou AMU otevírá Taneční a pohybové kurzy pro veřejnost.

"Tanec pro každého" - taneční a pohybové kurzy jsou určené pro širší veřejnost, pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet s plnou energií a nasazením principy moderního a současného tance a jevištního pohybu.
Cílem tohoto workshopu je prohloubit své pohybové a taneční schopnosti, rozvoj osobní kreativity a možnosti prezentovat se bez ostychu, ověřit si schopnosti v neobvyklých situacích a improvizovat.
Kurz je určen i pro uchazeče na přijímací zkoušky v oboru umění.

Kurz bude rozdělen na dvě části:

1) modern dance
základy techniky současného tance
cvičení na zemi - sounáležitost se zemí a prostorem kolem nás, krátké taneční vazby a krokové variace, základy principu rotace a skoků
dynamika, rytmus, koordinace pohybu na nevšedních modelech nejen pohybových...

2) workshop jevištní a pohybové  kompozice
prostorové cítění a orientace v prostoru, schopnost prezentace a jevištní prezence, práce s energií a dechem
Formou pohybových her a krátkých pohybových zadání je každému umožněno vyzkoušet si sám i ve skupině suverénně chodit, předvést se, osvojit si správné držení těla a uvědomit si napětí, přepětí i uvolnění v jednoduchých situacích.

Místo a čas konání kurzu:
Kurz bude probíhá každý čtvrtek od 2.2. 2017 (18.00 - 19.30 hod.) v tanečním sále Divadelní fakulty AMU (Karlova 26, 116 65 Praha 1)
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 8 účastníků.
Cena kurzu: 200 Kč/za 1 lekci (2h)

kontakt: doc.Mgr. Marcela Benoni
marcela.benoni@seznam.cz
 nebo 420 775 929 389