13.12.2011 14:00

Taneční umění z Indie a příběh opředený mýty přivedly na svět novou inscenaci Šivovo kolo života

O tom, že k vyprávění příběhu netřeba slov a že myšlenky a emoce se dají vyjádřit tancem, brzy přesvědčí originálně pojaté tanečně-audiovizuální představení Šivovo kolo života. Jak název napovídá, pozve diváky směrem na dálný východ až do starobylé Indie a poodhalí přitom neprobádaná území tamější kultury a mytologie. Netradiční spektákl však kromě mýtů a legend nabídne také příběh přesahující hranice všech zemí a kultur. Skrze koloběh života sester Rásy a Maji, ztělesnění dobra a zla, se divák tváří v tvář setká s aspekty dotýkajícími se samotného bytí; zrozením, láskou, tradicí, modlitbou a smrtí.

Šivovo kolo života uvede pražské Divadlo ABC s datem premiéry 29. ledna 2012, jeho producentem je Felicius o.p.s. Mimořádnost představení je podtržena především spojením tradiční a současné indické hudby a tance, evropského a indického kulturního cítění doplněného o dynamickou filmovou projekci. Zárukou velkolepé taneční podívané je devatenáct choreografií předních domácích i zahraničních choreografů s šestnácti účinkujícími tanečníky a herci. Zárukou atraktivity i autenticity divadelních obrazů je režisér představení, Radim Špaček – sám velký znalec Indie a bollywoodské produkce.

Tanečnice, herečka a choreografka Jana Hemelíková Baudisová ztvárnila v Šivově kole života hlavní taneční roli Maji, mimo to je rovněž autorkou a scenáristkou tohoto projektu: „Tradiční indický tanec byl odedávna chápán jako způsob uctívání Boha. Původně se tančil v chrámech jako součást obřadů a rituálů, zprostředkovával široké veřejnosti bohatou indickou mytologii. Tanečníci svým tancem vypráví příběhy, jako výrazový prostředek používají zejména mudry (gesta dlaní a prstů), rytmické pohyby nohou a výraz obličeje. Právě tato jedinečnost indického tance se stala inspirací, která umožnila zrodu představení. Zúčastnění tanečníci a herci přiblíží mnohé rysy, zvyky, historii a kulturu země, jež je poprávu nazývána kolébkou moudrosti a jež se pro mnohé stala fascinující krajinou i u nás.“

Příběh sester Rásy a Maji tvoří hlavní linii děje. Rása je ztělesněním dobra, v sanskrtu toto slovo znamená pocit estetického prožitku navozený uměleckým dílem, v původním významu pak mízu stromů či šťávu z plodů, jakožto základní esenci. Maja naopak symbolizuje iluze, klam či přelud ve smyslu lidského klamného vnímání světa. Do role Rásy byla obsazena tanečnice, choreografka a lektorka indického tance kathaku Anežka Hessová, v roli Maji se diváci mohou těšit na již zmíněnou autorku představení Janu Hemelíkovou Baudisovou.

V představení vystupují také zahraniční umělci jako indický tanečník, choreograf a lektor Óm, který se představí v roli Dakshe, portugalský tanečník a choreograf s mezinárodní působností Vitor Tavares Mendes, jehož diváci spatří v roli Raviho nebo dramaturgyně, choreografka a tanečnice česko-nepálského původu Sangita Shresthová, která se objeví jako jedna ze dvou protagonistek v roli Šivy.   

Celé dění zastřešuje ústřední Bůh Šiva Natarádža, který neúnavně dohlíží na životní osudy všech postav. Šiva je uctíván jako král tance zejména v oblasti jižní Indie. Jeho tanec je symbolem jednoty a nikdy nekončícího rytmu vzniků a zániků. Je zobrazován uvnitř kruhu plamenů, které symbolizují vesmírné životní procesy. Při jeho božské tvořivé síle vše podléhá změnám a nabývá stále nových forem. Jen Bůh a jeho tanec zůstávají neměnné.

V Šivově kole života se objevují indické tance, jakými jsou bollywood, bhangra , bhara tanátyam či již zmíněný kathak. Opírají se o původní taneční styly, bhara tanátyam je pak považován za jeden z nejstarších dochovaných tanečních stylů Indie. Ostatní zmíněné tance rovněž čerpají značnou měrou z moderních stylů, bhangra je dokonce označován jako indický pop.

Za režií představení a doprovodné filmové projekce stojí zkušený režisér Radim Špaček, známý především filmovou tvorbou (např. Ve svém bytě bydlím sám, Pouta, Jan Hus). Tentokrát se vydává do jiných oblastí, aby do tanečně-divadelního žánru vnesl nové osvěžující prvky vycházející z jeho dlouholetých uměleckých zkušeností. Navíc oblast indické kultury mu v žádném případě není neznámá; od roku 2003 se každoročně podílí na organizaci Festivalu bollywoodského filmu.

Tvůrci:

Autorka projektu a scénáře: Jana Hemelíková Baudisová
Režie představení a projekce: Radim Špaček
Hudební režie: Petr Piňos, Pavel Linhart
Dramaturgie: Sangita Shresthová
Choreografie: Jana H. Baudisová, Sangita Shresthová, Ivana a Anežka Hessovy, Óm
Producent: Felicius, o.p.s., Festival Pražské Brány 2011 
Výkonný producent: Ctirad Hemelík

Více informací o představení, jeho termínech a doprovodných akcích na www.sivovokolozivota.cz nebo na facebooku http://www.facebook.com/#!/pages/%C5%A0ivovo-kolo-C5%BEivota/156334304420427?sk=wall.

Autor článku: Barbora Dušková

Taneční umění z Indie a příběh opředený mýty přivedly na svět novou inscenaci Šivovo kolo života