11.05.2023 16:21

Taneční večery HAMU v Kulturním domě Mlejn

Nastal čas na Taneční večery HAMU studentů choreografie a nonverbálního divadla HAMU v Kulturním domě Mlejn. Letos jsou na programu hned dva večery, které otevřou nelehká témata. V pátek 19. 5. v 19:30 představí své choreografie studentky druhého a čtvrtého ročníku katedry tance Ester Trčková, Gabriela Galiová a Šárka Říhová a v neděli 21. 5. v 19:30 studentky katedry tance a katedry nonverbálního divadla Michaela Dzurovčínová, Jolana Šturmová a Natálie Podešvová.

„Letošní večery ročníkových prací ve Mlejně jsou výjimečné svou pestrostí, ale spojuje je nadšený drive mladých umělkyň. Na scéně se vždy během jednoho večera představí jak čerstvé prvotiny choreografek z druhého ročníku, tak rozpracované či finální výsledky uměleckého výzkumu magisterských projektů. Poprvé se zde profesionálně zapojují i historicky první posluchačky oboru taneční produkce HAMU, s výpomocí studentů hudební produkce JAMU. Jedná se tedy o skvělou praxi a společnou prezentaci nastupujících profesionálů, jejichž talent a vášeň vás nakazí,“ zve k návštěvě Mlejna Lucie Hayashi, vedoucí katedry tance HAMU.

Na pátečním představení budou uvedeny tři choreografie. Ester Trčková, studentka 4. ročníku, choreografií „ENTROPIE ČÁST I.“ zkoumá stárnutí a neúprosné směřování času ke konci. Staří lidé jsou pro nás nejvíc ze všeho viditelným a stále přítomným znamením, že vše jednou pomine. Toho se bojíme, lekáme, s tím si nevíme rady. Gabriela Galiová, studentka 2. ročníku, projektem „REM II.“ otevírá citlivé téma spánkové paralýzy, kterou až 45% populace prožívá opakovaně, ačkoliv se mnozí o ní obávají mluvit. Choreografií současného tance komunikuje přes výraz, projev a reálné emoce, kterými si diagnostikovaní procházejí.

Studentka 2. ročníku Šárka Říhová se také svým tématem pohybuje na jistém rozhraní. Choreografie „Šlus?“ sleduje vyrovnávání s těžkou nemocí z pohledu umírajícího, ale také odlišný rytmus prožívání jejich blízkých.

Tři choreografie budou uvedeny také na nedělním představení. Studentka 4. ročníku Michaela Dzurovčínová uvede tanečně-hudební improvizované představení "Out of Comfort", které je o naprostém propojení a přijetí nedokonalosti jako nového ideálu. Hudebníci a tanečníci fungují jako jedno ucelené těleso, skupina, která společně vytváří jedinečný neopakovatelný okamžik.

Jolana Šturmová, studentka 2. ročníku katedry tance, nám představí inscenaci inspirovanou motivy Vodníka z básnické sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena s názvem "Mr. Hydrophilus".

Na závěr večera a celého projektu bude k vidění absolventské magisterské dílo Natálie Podešvové, studentky 5. ročníku katedry nonverbálního divadla. Na pozadí fyzického divadla a současného tance skrze své tělo zakouší různé formy bytí, ve kterém se snaží nejen nalézt sama sebe, ale také se prožít, a především přijmout se.

Na přípravě uměleckých děl a supervizi projektů se podíleli velkou měrou také pedagogové obou kateder: Mirka Eliášová, Jan Kodet, Markéta Jandová, Věra Ondrašíková, Adam Halaš a Roman Horák. Na hladkém průběhu večerů se budou kromě studentek taneční produkce pražské HAMU podílet i studenti z brněnské JAMU. Na základě této spolupráce se vybrané taneční projekty v září také představí v brněnské Hudebně-dramatické laboratoři JAMU – v Divadle na Orlí.

https://www.hamu.cz/

Autor článku: Ema Šimková