18.11.2021 12:26

Tantehorse – výzkumná performativní laboratoř TANTELAB: výzva k podání přihlášek

Soubor TANTEHORSE ve spolupráci s projektem Odolná společnost pro 21. století, řešeným Akademií věd ČR, otevírá druhý volume výzkumně performativní laboratoře TANTELAB.

Kombinace výzkumu, tvorby a divadelní praxe je určena pro mladé začínající umělce, převážně z řad současného tance, experimentálního divadla a performance art.

Hlavním tématem je psychická, společenská a environmentální odolnost, odolnost člověka vůči krizovým situacím , manipulacím a zastrašování, stejně jakoschopnost adaptace, transformace krizové situace a péče o svět, v němž chceme žít. Hledáme jedince s vysokou osobní angažovaností a s chutí podstupovat nové výzvy.

Vybraní performeři a výtvarníci se potkají během roku v několika blocích, zaměřených na jednotlivá podtémata, které vždy povede jeden odborník a jeden umělec. V průběhu roku se též uskuteční imerzivní performativní projekt, site-specific performance a závěrečné zkoušení finálního tvaru představení.

Účastníci absolvujíworkshop vztahující se k tématu odolnosti a psychického zdraví, vyjedou na residence do biodiverzní oblasti Ralska, absolvují taneční tréninky a tvorbu v žánru současného tance a naučí se využívat prostředky k vlastní autorské tvorbě (workshopy dramaturgie, filosofie, dokumentárního divadla, práce s režisérem, tvorba performance).

Performeři získají malé tvůrčí stipendium, představení jsou honorovaná, workshopy hradí soubor Tantehorse a Akademie Věd. Výtvarníci dostanou též tvůrčí stipendia, případně autorské honoráře dle míry zapojení.

Tento rok bude hlavní koordinátorkou choreografka a performerka Markéta Vacovská, supervizi zaštítí režisérka a performerka Miřenka Čechová a filosofka Alice Koubová.

K účasti na dvoudenním workshopu, z něhož budou budoucí účastníci projektu vybráni, je třeba vyplnit formulář a přiložit k němu:

  • CV
  • motivační dopis
  • ukázku z předešlé tvorby (pro tanečníky a herce video, pro výtvarníky portfolio)

Formulář

Přihlášky posílejte do 30. 11. 2021.
Vybrané účastníky pozveme na audition do 5. 12.
Finální výběr oznámíme do 15. 12.
AUDITION/WORKSHOP se uskuteční 10. 12. 13.00–⁠19.00 a 11. 12. 12.00–⁠16.00
Detaily budou zaslány produkcí.

První ročník se zabýval tématem duševního zdraví, které ohledával v rok a půl trvající laboratoři, završené devíti site-specific představeními. Performeři se účastnili množství workshopů s předními osobnostmi z divadelní oblasti, ale také s psychiatry a sociology. Výsledkem byl autorský projekt všech zúčastněných, jehož reflexi můžete vidět zde: http://familytherapy.cz

Tantehorse

Soubor Tantehorse se kontinuálně zabývá autorskou tvorbou tanečně-pohybových, multižánrových a doku-dance projektů, se silným důrazem na aktuální společenskou problematiku. Jeho doménou je přesah do dalších uměleckých žánrů (film, výtvarné umění, performance art, instalace a happenings), experiment s formou (např. varianty tanečních site-specific, dokumentární únikové hry, propojení storytellingu a tance, přednášek a představení) a snaha o permanentní vývoj a hledání nových výrazových prostředků v současném divadelním prostředí. Soubor byl založen dvěma mezinárodně uznávanými umělci: Miřenkou Čechovou a Radimem Vizváry. Oba režiséři, choreografové, umělci a pedagogové jsou známí jako nezávislí a přední odborníci na fyzické divadlo, pantomimu a pohybové divadlo, a to jak v Evropě, tak v USA. Tvorba souboru pod vedením Miřenky Čechové se dlouhodobě věnuje aktuálním společenským tématům, dlouhodobě podporuje mladé nezávislé tvůrce a přináší nové vlivy do české taneční a divadelní scény.

Lídryně/koordinátorky:

Markéta Vacovská 

Markéta Vacovská je tanečnice a choreografka. Vystudovala obor Nonverbální divadlo na pražské HAMU a přes deset let je členkou uskupení Spitfire Company, se kterým vytvořila přes desítku inscenací jako interpret či choreograf. Za inscenaci One Step Before the Fall, které vzniklo v její choreografii pod hlavičkou Spitfire Company, obdržela titul tanečnice roku v rámci festivalu Česká taneční platforma 2012, Herald Angel Award na Edinburském Fringe festiavlu, cenu Divadelních novin za choreografii, cenu Nové sítě a širší nominaci na cenu Thálie, a další. Má zkušenosti s autorstvím a interpretací i z jiných souborů a divadel jako např. Cirkus Mlejn, Divadlo Kolonie, Studio Hrdinů, Žongléros Ansámbl, Cirkus TeTy, a další.

Jejím posledním autorským počinem je inscenace Odloučení (6/2020) zabývající se tématem úmrtí dítěte a životem v blízkosti smrti. Letos za inscenaci Odloučení získala Cenu České taneční platformy (ČTP) 2021 za interpretaci a autorský počin.

Alice Koubová

Alice Koubová je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu AV ČR a proděkankou pro vědu a výzkum Divadelní fakulty AMU Praha. Odborně se zaměřuje na performativní a aplikovanou filosofii, na téma uměleckého výzkumu a etiku. Systematicky spolupracuje s univerzitami a kulturními institucemi (TEAK Helsinky, TA Malmö, University Bremen, Das Art Amsterodam, Národní divadlo, Festival Bazaar, Studio ALTA, TANTEHORSE, Divadelní ústav, SNG Bratislava), a to především formou přípravy a vedení veřejných diskuzí na společensko-umělecká témata, dramaturgie a performancí. Je koordinátorkou programu Strategie AV21 Odolná společnost ve 21. století, jenž podporuje rozvoj spolupráce mezi vědeckou komunitou, uměním a veřejným prostorem. Publikovala knihy Donald Winnicot a politická teorie (s Petrem Urbanem, Filosofia, 2020), Myslet z druhého místa. K otázce performativní filosofie (NAMU, 2019), Artistic Research: Is There Some Method? (S Danielou Jobertovou, NAMU, 2017) a další.

Miřenka Čechová 

Miřenka Čechová, performerka, choreografka, režisérka a vůdčí osobnost souborů Spitfire Company a Tantehorse. Jako performerka má na svém kontě více než dvacet celovečerních autorských inscenací, jež mnohá získala významná zahraniční ocenění, např. The Best of Contemporary Dance 2012 od deníku Washington Post, Herald Angel Award na Edinburském Fringe festivalu, Best of Overseas Production na Internatinal Arts Festivalu v Jižní Africe, a další. Jako režisérka a choreografka vytvořila více než patnáct celovečerních inscenací, často v zahraničních koprodukcích.V poslední době se výrazně věnuje dokumentárnímu tanečnímu divadlu (docu-dance), nejnověji sérii Invisible o ženách umělkyních, kurátoruje projekty tanečního aktivismu Emergency Dances a lektoruje edukativní projekty pro začínající umělce Tantelab, který přemosťuje konec studia a začátek profesionální kariéry mladých tvůrců. Je také literární autorkou knih Miss AmeriKa a Baletky. Jako akademička vyučovala a přednášela na několika amerických univerzitách (American University ve Washingtonu DC, Tampa University na Floridě, Stephens Collage v Missouri a opakovaně působí na Mercerburg Academy v Pensylvánii jako choreografka a lektorka autorské tvorby). Nejnověji nastoupila také jako dramaturgyně a kurátorka do Laterny Magiky.

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/