16.04.2021 06:45

The Show Must Go ON/OFF-line: „Dramatika v karanténě“ – Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“

The Show Must Go ON/OFF-line: „Dramatika v karanténě“
Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“
22. 4. 2021 15-17 hodin CET
on-line

Moderátorka: Zuzana Uličianská / Slovensko – Vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, Divadelní ústav Bratislava

Covidové drama? Existuje něco takového? A mělo by? Shakespeare, největší z divadelních bardů, prožil v podstatě celý život v epidemii dýmějového moru a jeho divadlo bylo kvůli závažným morovým ranám několikrát zavřeno. Mor mu však nezabránil, aby během něj napsal a uvedl některé ze svých nejskvělejších her o lásce a o touze po moci. Epidemie jako taková je v Shakespearově díle zmíněna jen výjimečně a většinou metaforicky. Známá je replika raněného Mercutia, který v Romeovi a Julii zvolá: „Mor na oba vaše rody!“, myšleno na Capulety a Monteky. K celé tragédii přitom částečně došlo kvůli pandemickým opatřením. A co současný dramatik, který se proti své vůli ocitne v domácí izolaci? Dokáže předat své sdělení publiku? Jaká témata vnesla pandemie do našich životů i do divadla? Spolupráci? Empatii? Daniel Defoe ve svém Deníku morového roku zmiňuje, že altruistická solidarita ve společnosti po skončení pandemie rychle pominula. Takže možná to bude spíše odloučení, emoční deprivace, samota, nebo dokonce brutalita a sobeckost… Jak by se dala současnost co nejlépe ztvárnit na divadle? Budou diváci a divadelníci ochotni se současnými problémy zabývat? Měli bychom se sami sebe ptát, co jsme měli udělat, aby k této katastrofě nedošlo? Nebo Covid-19 z dramat příštích let nenápadně vypustíme, jako to udělal Shakespeare?

Online diskusní setkání “Zelené čtvrtky” s hosty z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků z České republiky a zahraničí reflektuje citlivost a responzi oboru scénických umění vůči aktuálním společenským problémům. Hlavním tématem je adaptace divadla, tance a nového cirkusu na virtuální prostředí v důsledku protiepidemických opatření a otázky spojené s udržitelností kvality života současné civilizace a oboru scénických umění. Jakkoli se zdá, že kritická potřeba sociální změny diskutovaná v oblasti ekologie, ekonomie, politiky a kultury byla v posledních měsících přehlušena pandemií SARS-CoV-2, v oblasti scénických umění se začínají šířit obavy o udržitelnost samotného oboru. Ty vyvolává chaos způsobený různými pravidly pro zachování sociálního odstupu, zhoršující se ekonomická situace i nepředvídatelné chování publika. Obrannou reakcí je rychlá adaptace divadelní a taneční tvorby na virtuální prostředí. Je tato hybridní existence v reálném i virtuálním časoprostoru slepou uličkou pro obor, který je založen na živém kontaktu s publikem, nebo pro něj otvírá i nové možnosti a světy? Zůstanou již diváci navždy doma? Jak na tuto krizi reagují umělci, pořadatelé kulturních akcí, poskytovatelé veřejné podpory nebo vzdělávací umělecké instituce? Podle čeho se orientují, čemu věří a za čím jdou? Jak komunikují? Zárodky adaptačních strategií scénických umění na globální proměnu paradigmatu se mapujeme s našimi hosty.

Cyklus realizuje Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a ve spolupráci s partnery z evropského projektu Create to Connect -> Create to Impact a networku Performing Arts Central Europe (PACE.V4). Webináře probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Během diskusních setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky a jejich záznamy jsou zpětně dostupné na Youtube kanále jsmeIDU.

  • Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, není nutné si předem stahovat aplikaci.
  • Link na přihlášení do webináře: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zhFONJiyQYenQITTNrdHjw
  • Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přístup do webináře.
  • Registrujte se, pokud možno, 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.
  • Webinář se koná v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba: Barbora Comer (barbora.comer@idu.cz)