12.03.2021 09:10

The Show Must Go ON/OFF-line: „Komunity bez kontaktu“ – cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“

The Show Must Go ON/OFF-line: „Komunity bez kontaktu“
Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“ 

25. 3. 2021 15-17 hodin CET
on-line

Moderátor:
Matúš Benža / Slovensko – Vysoká škola múzických umění v Bratislavě

Divadlo nám nabízí nové úhly pohledu. Dává nám sílu riskovat a nechat zaznít nové hlasy. Může dát do pohybu společenské změny, protože podněcuje veřejnou diskuzi, dialog a inkluzivitu. Je to kulturní fenomén, který vynáší na světlo nepříjemná témata a nutí společnost, aby se na sebe pořádně podívala do zrcadla.

Divadlo v nás může vyvolat také pocity štěstí a připomenout nám, že nejsme sami. Nejenže sdílíme tentýž prostor a prožitek s umělci na jevišti, nýbrž prožíváme totéž i s ostatními diváky. Tím v sobě posilujeme pocit, že někam patříme a že jsme součástí téže komunity.

Tato touha po sdíleném prožitku nebyla nikdy tak viditelná jako během pandemie nemoci COVID-19, která vypukla v posledních dvou letech. Pandemie si vyžádala ohromné množství životů a narušila hospodářskou situaci na celém světě. Ještě výrazněji se však projevila na společenských vztazích. Opatření k omezování kontaktu mezi lidmi a k zastavení šíření nemoci postavila nové bariéry nejen mezi umělce a jejich publikum, nýbrž i mezi členy rodiny a přátele.

V „Show Must Go On/Offline“ – cyklu mezinárodních debat s českými a zahraničními hosty z oblasti scénických umění, které pořádá Institut umění- Divadelní ústav, budeme tento měsíc diskutovat o tom, jak COVID-19 změnil náš život na úrovni jednotlivce i společnosti. Podíváme se také, jak přispívala scénická umění k upevňování komunit před pandemií a jak se jejich role proměňuje v bezkontaktní pandemické realitě. Mohou scénická umění pomoci s přerušenými vztahy, zpřetrhanými vazbami a dalšími neduhy, které naše komunity trápí?

Online diskusní setkání “Zelené čtvrtky” s hosty z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků z České republiky a zahraničí reflektuje citlivost a responzi oboru scénických umění vůči aktuálním společenským problémům. Hlavním tématem je adaptace divadla, tance a nového cirkusu na virtuální prostředí v důsledku protiepidemických opatření a otázky spojené s udržitelností kvality života současné civilizace a oboru scénických umění. Jakkoli se zdá, že kritická potřeba sociální změny diskutovaná v oblasti ekologie, ekonomie, politiky a kultury byla v posledních měsících přehlušena pandemií SARS-CoV-2, v oblasti scénických umění se začínají šířit obavy o udržitelnost samotného oboru. Ty vyvolává chaos způsobený různými pravidly pro zachování sociálního odstupu, zhoršující se ekonomická situace i nepředvídatelné chování publika. Obrannou reakcí je rychlá adaptace divadelní a taneční tvorby na virtuální prostředí. Je tato hybridní existence v reálném i virtuálním časoprostoru slepou uličkou pro obor, který je založen na živém kontaktu s publikem, nebo pro něj otvírá i nové možnosti a světy? Zůstanou již diváci navždy doma? Jak na tuto krizi reagují umělci, pořadatelé kulturních akcí, poskytovatelé veřejné podpory nebo vzdělávací umělecké instituce? Podle čeho se orientují, čemu věří a za čím jdou? Jak komunikují? Zárodky adaptačních strategií scénických umění na globální proměnu paradigmatu se mapujeme s našimi hosty.

Ve čtvrtek 18. 3. se můžete těšit také na třetí epizodu nové podcastové série SHOW OFF. Další audioesej na téma "Nekomprimovatelnost" připravil herec, divadelní tvůrce a zakladatel souboru Ufftenživot. Podcastová série audioesejů o scénických uměních v době (post)covidové v českém i anglickém jazyce je dostupná z adresy www.showoff.cz  a  inspiruje se mezinárodními diskusemi “Zelené čtvrtky”.

Cyklus realizuje  Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a ve spolupráci s partnery z evropského projektu Create to Connect -> Create to Impact a networku Performing Arts Central Europe (PACE.V4). Webináře probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Během diskusních setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky a jejich záznamy jsou zpětně dostupné na Youtube kanále jsmeIDU.

  • Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, není nutné si předem stahovat aplikaci.
  • Link na přihlášení do webináře: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3tX9hhqORZ6z8cTpaD5I7w
  • Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přístup do webináře.
  • Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.
  • Webinář se koná v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba: Barbora Comer (barbora.comer@idu.cz)

Autor článku: IDU

The Show Must Go ON/OFF-line: „Komunity bez kontaktu“ – cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“

Zprávy

29.03.2023

Divadlo Bolka Polívky by po dobu oprav mohlo najít útočiště v Redutě

Divadlo Bolka Polívky by po dobu rekonstrukce svého sídla mohlo najít útočiště v Redutě, kterou nyní využívá Národní divadlo Brno. S plánem přišlo vedení města, které vyzvalo obě divadla k dohodě na podrobnostech. Zatímco Polívka návrh vítá, vedení Národního divadla Brno má výhrady. Podle ředitele Martina Glasera je nyní Reduta naplno využitá a případné sdílení sálu s Polívkou by vedlo k omezení řady aktivit a plánů.

29.03.2023

Vyrazte do ulic s Pražským Quadriennale 2023

Vedle hlavní lokace Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, kterou bude poprvé Holešovická tržnice, a dvou vnitřních prostor, Veletržního paláce Národní galerie Praha a DAMU, se festival snaží využít sdílených venkovních veřejných prostor, aby plně zachytil všechny kontexty, v nichž je možné umění performance prezentovat. Mezi 8. a 18. červnem PQ představí více než 30 představení ve veřejném prostoru, především v rámci programových sekcí PQ Performance a PQ Studio Stage.

28.03.2023

Přednáška Teatrologické společnosti se přesouvá na květen

Z důvodu nemoci musíme zrušit přednášku pořádanou Teatrologickou společností, Kabinetem pro studium českého divadla a Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity, která měla proběhnout 29. března. Proběhne v náhradním termínu 31. května.