30.04.2021 08:54

The Situation of Theatres in the EU Member States – dotazník

Evropská komise vyzývá veřejnost k vyplnění dotazníku The Situation of Theatres in the EU Member States. 

Výzkum je součástí chystané studie věnující se dopadu pandemie COVID-19 na divadelní sektor. Půjde o první komplexní studii tohoto druhu z oblasti divadla, která shromažďuje data ze všech unijních států.

Cílem dotazníku je sběr dat pokrývající různé aspekty divadelní praxe jako financování divadelních organizací, zaměstnanecké podmínky divadelních profesionálů, spolupráce v rámci sektoru i vliv pandemie COVID-19. Průzkum přispěje k rozvoji Evropské divadelní iniciativy, která usiluje o zvýšení podpory divadla na evropské úrovni.

Dotazník můžete do 14. 5. 2021 vyplnit zde. ​

Autor článku: IDU