29.01.2001 00:00

Theater als Ort des interkulturellen Austausches in Ost- und Mitteleuropa

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien a Wiener Stadt- und Landesbibliothek společně s Ústavem divadelní a filmové vědy Masarykovy univerzity Brno a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu pořádají v rámci projektu „Österreichisch-tschechische Theatergeschichte“ konferenci s názvem Theater als Ort des interkulturellen Austausches in Ost- und Mitteleuropa. Se svými referáty vystoupí zejména mladí teatrologové z Rakouska, Německa, České republiky, Slovenské republiky a Polska. Konference se koná ve dnech 16. a 17. listopadu 2000 ve Vídni (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Hofburg, Batthyanystiege).

Autor článku: redakce