01.02.2002 00:00

Theatre Communication Group (Společnost pro komunikaci mezi divadly a divadelníky)

Adresa: 355 Lexington Avenue, New York, NY 10017, tel.: +1 212 697 5230, fax: +1 212 983 4847, e-mail: tcg@tcg.org, http:// www.tcg.org

TCG je americká organizace, která poskytuje služby nevýdělečným profesionálním divadlům. TCG nabízí širokou škálu služeb v souladu se svým posláním: posílit, vychovávat a propagovat nevýdělečné americké divadlo. Každá služba a program se zaměřují na jednu z hlavních strategií TCG - zvýšení organizační výkonnosti členských divadel, pěstování a ocenění uměleckého talentu a úspěchů v oboru a snaha o pochopení a ocenění tohoto divadelního oboru širší veřejností. Členskou základnu TCG tvoří 414 divadel a 17 000 individuálních členů ze 46 států. Členská divadla pracují mnoha různými způsoby a TCG reprezentuje řadu různě rozsáhlých institucí a organizačních struktur.

Programy a služby zahrnují: vydávání časopisu American Theatre (Americké divadlo) a bulletinu s nabídkou volných pracovních míst ArtSEARCH, publikace her, překladů a knih o divadle, udělování grantů divadlům a divadelníkům, pořádání seminářů, konferencí, diskusních fór a vydávání publikací pro divadelní profesionály, podporu výzkumu na poli financování a činnosti nevýdělečných divadel, péči o právní záležitosti a poskytování zázemí pro americké centrum Mezinárodního divadelního ústavu (ITI).

Umělecké programy TGC slouží jako katalyzátor rozvíjení estetické citlivosti, podporují komunikaci mezi umělci a institucemi a pečují o rozvoj profesního růstu režisérů, scénografů, herců, dramatiků a dalších umělců. Umělecké programy udělují granty americkým divadlům a divadelníkům ($4.4 mil. v letech 2001-2002) a zahrnují: Program pro nové generace, Residenční program pro divadelníky, Residenční program pro dramatiky, Program pro rozvoj profesního růstu režisérů a scénografů atd.

Oddělení manažerských programů TCG poskytuje prostřednictvím řady přehledů a publikací nápady a informace z výzkumu divadelním ředitelům a manažerům, zasazuje se o zviditelnění podmínek, potřeb a úspěchů divadelní komunity na národní úrovni a snaží se o prohloubení odbornosti pracovníků na vedoucích místech v oboru. V rámci programů je také veden výzkum financování a činnosti amerického nevýdělečného divadla. S výsledky výzkumu jsou následně seznámeny odborné kruhy i veřejnost. Vládní programy řídí lobbyistické úsilí a včas informují divadla o připravované legislativě.

Webová stránka TCG obsahuje informace o členství a probíhajících akcích, registrační přihlášku, žádost o grant a informační bulletin. Prostřednictvím internetu se v TCG Live/ Live Chat setkávají nejpřednější američtí divadelníci s politiky, studenty a profesionály z celého světa. Knihkupectví nabízí kompletní katalog TCG. Online verze národního bulletinu pro předplatitele s nabídkou zaměstnání nabízí denně až 1000 volných míst.

Autor článku: redakce