08.11.2001 00:00

Tisková konference Asociace profesionálních divadel ČR a Asociace ředitelů symfonických orchestrů ČR

Dovolujeme si pozvat Vás na tiskovou konferenci Asociace profesionálních divadel České republiky a Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, která se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2001 v 11.00 hodin ve Sloupovém sále pražského Rudolfina.

Tématem tiskové konference je Otevřený dopis předsedovi a ministrům vlády České republiky a oběma sněmovnám Parlamentu České republiky, v němž reagujeme na faktické zrušení programů podpory stálých symfonických orchestrů, pěveckých sborů a divadel v kapitole 334, Ministerstvo kultury, v návrhu státního rozpočtu na rok 2002. Dopis je podepsán nejen oběma asociacemi, ale rovněž osobnostmi české hudby a divadla.

Na tiskové konferenci budou přítomni zástupci obou asociací včetně předsedů Jana Buriana, ředitele Divadla J. K. Tyla v Plzni, a Bohuše Zoubka, ředitele Státní filharmonie Brno, jsou zváni zástupci Ministerstva kultury, poslanci a senátoři a rovněž osobnosti české hudební a divadelní obce, signatáři dopisu.

Více informací získáte na níže uvedené adrese a telefonních číslech.

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizátory
Ilja Šmíd
místopředseda Asociace ředitelů symfonických orchestrů,
ředitel Pražské komorní filharmonie
Tel. 02/24232488, 0603/447086
Fax 02/24235118
E-mail: smid@pkf.cz

Autor článku: redakce