16.09.2004 00:00

Tisková zpráva Divadla v 7 a půl k nové sezoně

Vážení přátelé,

Divadlo v 7 a půl v Kabinetu múz letos, přes určité avšak obvyklé problémy zahájí devátou divadelní sezonu. V novém působišti vlastně však de facto první, jelikož loňská nebyla, při vší komplikovanosti zcela úplná (fakticky začala až v listopadu 2003).

 

Divadlo v 7 a půl – Kabinet múz vstupuje letos velmi úspěšně prozatím ZRUŠENOU premiérou adaptace románu L.F.Célina Cesta do hlubin noci v režii L.Malinovského pod názvem Skočná.  První uvedení 29.9.04 se z mnoha nejrůznějších, převážně však vážných důvodů neodehraje, věřme však že měsíce únor, či březen následujícího roku budou pro uvedený titul podstatně příznivější.

 

8.10. bezpochyby proběhne premiéra scénické koláže z her A.P.Čechova (s tím se ostatně roztrhl pytel..) jmenovitě z Racka, Strýčka Váni a Višňového sadu s názvem, „V Lisabonu je taky dobře“ a podtitulem „Hledá se Čechov. Zn.: Nový život.. Spěchá.“ v režii J. Kubíkové s mnoha pohostinsky účinkujícími, za všechny nutno jmenovat brněnského básníka a majitele pudlice Keriny Leoše B. Slaninu.

 

27. 11. jeden z otců zakladatelů Divadla v 7 a půl Petr Štindl premiérově provede adaptaci novely bratrů Arkadije a Borise Strugackých Piknik u cesty, geniálně zfilmovaného Stalkera, Andrejem Tarkovským s titulem „Stalker – Walker“.

 

Zima je poněkud nejasná, přičemž nedávno ještě jasná byla naprosto. Tiše se divadlem plíží Salman Rushdie, Charlotte Bronteová, Peter Høeg, Vojtěch Rakous a jim podobní, ačkoli oni si nejsou podobní ani vzdáleně, či možná právě naopak. Jde tedy o fakt, že nevíme zatím jak si to vzájemně vyříkají a kdo tu „liskačku“ vyhraje a vyhraje-li ji vůbec.

Podstatou ovšem zůstává premiéra v závěru ledna s plynule navazujícími Podzemníky Jacka Kerouaca v režii Ondřeje Elbela, překrývajícími se s již zmiňovanou Skočnou Louise Ferdinanda Célina a aby toho nebylo dost i adaptací románu George Orwela: 1984 režírovanou Markem Mojžíškem (v tom aby se prase vyznalo že?). Poslední potvrzenou účastí je pak předloha pro změnu filmová: Frida, zaštítěná režisérem Martinem Františákem,
který však díky neustálému přesouvání z místa na místo, kontinuálním ztrátám mobilních telefonů a tak podobně, ví prozatím jen pramálo a my ostatně také (hlavně, že všechno
ví dramaturgyně Vendulka Borůvková :).

Připravujeme dále seriál offprojektů Modche a Rézi spisovatele Vojtěcha Rakouse
(3 premiérová provedení ročně..a furt), každoměsíčně obnovované cykly pitomostí: Kabaret Kabinet, scénická čtení v kombinaci s živou klasickou hudbou Klasika – Halliburton, pravidelné cykly výstav ve spolupráci s malířem - kurátorem Petrem Kamenickým a Katedrou výtvarné výchovy PdF Masarykovy  univerzity, pravidelné jazzové pondělky – Jazz ve foyer dramaturgicky řízené pianistou Tomášem Veselým, 2 – 3x v měsíci spoluprodukci s Divadlem Čára.

 

V listopadu s „velkou pompou“, navrátivši se k našim starým ideálům otevřeme noční, bezplatný (!) filmový klub  „Bio Skoczoffski“ s naprosto nepředstavitelnou paletou filmů v cyklech např.: Od Felliniho ke Kolínu, Jarmush a Angelika, Kolik je na světě Godzill a tak podobně.  Divadlo v 7 a půl – Kabinet múz nemíní v žádném případě „zdechnout“, naopak v první kompletní sezoně v Kabinetu rozjíždí cosi nepopsatelného s vírou, že co se podařit má se bezpochyby podaří …ačkoliv:

V těchto dnech vynikající český režisér a přítel J. A. Pitínský zformuloval přípis (nalezete jej ke stažení v rámečku vpravo), jeho slovy supliku, směřovanou orgánům města Brna činným v oblasti kultury s prosbou, či žádostí
o navýšení městského příspěvku na činnost Divadla v 7 a půl na částku 2 miliony korun, k provozu jmenovaného v podstatě dostačující (srovnej s ostatními zřizovanými subjekty) z důvodů uměleckých především. Tento dopis je v současnosti postoupen pánům: Petru Oslzlému, řediteli CEDu, Zdeňku Prokešovi řediteli ND v Brně, Josefu Kovalčukovi děkanovi JAMU a šéfovi Ha-divadla, Václavu Cejpkovi rektorovi JAMU, Martinu Dohnalovi dramaturgovi činohry ND v Brně a Miloši Mejzlíkovi šéfovi činohry ND v Brně s žádostí o konkrétní písemnou podporu (prozatím se nesmírně pozitivně vyjádřil Josef Kovalčuk, u ostatních je podpora přislíbena v rámci několika málo dní). Faksimile dopisu je přílohou této „zprávy“, aby bylo jasno..

Věříme, možná však zcela idealisticky, že přímá podpora, městem Brnem finančně stabilizovanými – zřízenými – divadly, tedy jejich šéfů v důsledku snad pomůže Divadlu v 7 a půl v jeho již téměř desetiletém snažení a konečně ho postaví na srovnatelnou úroveň s jinými divadelními domy, které pravidelnou podporu měly, mají a podle všeho i nadále mít budou.
Se stávajícími příspěvky Magistrátu města Brna nelze onu „šíleně horečnou“, výše jmenovanou činnost provádět. Kdyby se na ní dalo vydělat…ale ona byla nezisková, je nezisková a nezisková bude.. ona to byla služba brněnské veřejnosti, je to služba brněnské veřejnosti a bude to služba brněnské veřejnosti.. Věříme dále, že touto cestou můžeme naši práci konkrétně přiblížit odpovědným činitelům Magistrátu města Brna a jasně ozřejmit její oprávnění a potřebnost.

 

Divadlo v 7 a půl – Kabinet múz se vydává na cestu další sezonou.. sezonou devátou a pro nás veledůležitou, těšíme se na diváky, těšíme se na práci, těšíme se na umění a setkávání s ním v prostorách Kabinetu múz na Sukově ulici číslo 4.

 

mula              

 

 

program do konce září:

 
pá 17.9.  v 19.30 - host                                                        

TANEC – ZPĚV – JAMU - PERGOLOVÁ

 

čt 23.9.  v 19.30 – divadlo (2.repríza)

A. Artaud, J. Sedal: CENCI „HRA NA ARTAUDA“

 

pá 24.9. v 19.30 – divadlo                    

Ibsen: NORA

 

so 25.9. v 19.30 – divadlo        

Ibsen: NORA

 

Autor článku: příspěvky veřejnosti