20.11.2007 00:00

Tisková zpráva – Okno do českého loutkářství

Na přelomu listopadu a prosince se v rámci Mezinárodního loutkářského festivalu Titirijai 07 (Loutky) ve španělské Tolose uskuteční historicky nejrozsáhlejší zahraniční prezentace českého loutkového divadla pod názvem Okno do českého loutkářství.

Z úvodního slova ministra kultury České republiky, pana Václava Jehličky pro katalog výstavy, která je součástí projektu „Okno do českého loutkářství“, prezentovaného v rámci 25. ročníku Mezinárodního loutkářského festivalu Titirijai, ve španělské Tolose od 24.11 do 3.12.2007:

„Těší mne, že Ministerstvo kultury České republiky mohlo svou podporou přispět k uskutečnění této významné prezentace českého loutkářství ve Španělském království. Věřím, že tato prezentace přispěje nejen k upevnění vzájemných česko-španělských kulturních vztahů, ale i ke zvýšení povědomí o české kultuře a jejích specifikách v celém španělsky hovořícím světě“.

Na přelomu listopadu a prosince letošního roku se v rámci Mezinárodního loutkářského festivalu „Titirijai 07“ (Loutky) – 24.11.-2.12.2007 ve španělské Tolose uskuteční historicky nejrozsáhlejší, mnohotvárná a důstojná zahraniční prezentace českého loutkového divadla pod názvem „Okno do českého loutkářství“. Festival v Tolose, který letos slaví 25. výročí od svého založení, je štědře podporován španělským ministerstvem kultury, vládou provincie Guipúzcoa i městem Tolosa a díky tomu může zvát divadla a umělce z celého světa. V jeho čele stojí pan Miguel Arreche – Generální sekretář UNIMA International se svojí dlouholetou spolupracovnicí paní Idoyou Otequi Vedle vlastního programu organizuje festival v Tolose dominantní sekci nazvanou „Otevřené okno“, jejímž smyslem je seznámit domácí publikum s loutkářskou tradicí a uměním konkrétní zvolené země (výborný ohlas měly v minulosti např. presentace Indie a Číny).

Miguel Arreche při návštěvě festivalu loutkových divadel Mateřinka (Liberec) v roce 2005 oslovil s myšlenkou společné realizace „Českého okna“ ředitele Naivního divadla Liberec a vicepresidenta UNIMA Stanislava Doubravu . Ten si pro spolupráci vybral PhDr. Jaroslava Blechu z Moravského zemského muzea a paní Ninu Malíkovou – předsedkyni českého centra UNIMA a po dvou letech se projekt ,jako výsledek společné snahy, naplňuje.

Prezentace v národní sekci má pravidelně tři části: divadelní představení několika vybraných souborů, odborné tematické diskuse a obsáhlou výstavu. Hostující země vnímají svoji účast jako prestižní prezentaci národní kultury v zahraničí. Stalo se tak i v případě České republiky, kdy Ministerstvo kultury vstřícně a významně celou akci podpořilo.

Skupinu českých divadel – Divadlo DRAK (představení „Všechno lítá, co peří má“), Naivní divadlo Liberec (představení „Janek a kouzelná fazole“), Divadlo ALFA Plzeň (představení „Tři mušketýři“) , Divadlo Líšeň Brno (představení „Robinson“) a Teátr Víti Marčíka čeká v Tolose a okolí na třicet představení. Kulatý stůl nabídne přednášku s historickým pohledem Niny Malíkové, ukázky české animované produkce, informace o současné tvorbě statutárních divadel a nezávislých scén , informace o loutkářském školství i diskusní fórum , kterého se zúčastní i zástupci českého velvyslanectví a ředitelka Českého centra v Madridu.

Nejnáročnější (dramaturgicky, produkčně, finančně) část českého projektu představuje obsáhlá výstava v rozlehlých výstavních prostorách barokního paláce Aranburu (10 sálů o celkové rozloze 480 čtverečních metrů). Její koncepci, produkci a garanci zajistil autor a kurátor PhDr. Jaroslav Blecha a realizační tým oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Výstava, jejíž mírně zmenšená podoba se stala součástí letošního ročníku festivalu Mateřinka v Liberci, přibližuje publiku mimořádnou tradici českého loutkářství od přelomu 18. a 19. století do současnosti.

Základ tvoří exponáty ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně (kočovné a rodinné loutkové divadlo), ale také z několika dalších veřejných i soukromých sbírek, z fondů některých divadel a majetku výtvarníků (spolkové a institucionální loutkové divadlo). Výstava představuje podstatné charakteristické vývojové trendy českého loutkového divadla s prvky, které jsou v mezinárodním kontextu unikátní - divadlo kočovných marionetářů, rodinné a spolkové loutkové divadlo, svébytný umělecký projev zástupců české moderny a progresivní tvůrčí počiny poválečné.

Po Tolose se výstava přestěhuje do výstavních sálů Paláce šlechtičen v Moravském zemském muzeu v Brně , kde ji bude možné navštívit až do března 2008.

Stanislav Doubrava - ředitel Naivního divadla Liberec-koordinátor projektu

Zdroj: naive.theatre@oasanet.cz

Autor článku: Informace z divadel