27.03.2001 00:00

Tvůrčí kurz v rámci projektu Ruské divadlo

Mezinárodní univerzita Celosvětová divadelní zkušenost pořádá v rámci projektu Ruské divadlo tvůrčí kurz pro divadelní herce, režiséry a studenty, s názvem Herecká technika, založený na tvorbě A. P. Čechova. Kurz se bude konat od 2. - 12. července 2001 v Rize v Lotyšsku.

Témata:- analýza hry a role při hraní (metoda vypracovaná K. Stanislavským během posledních 20 let jeho života), vyučující G. Trostyanetsky (Rusko)- improvizace jako metoda zkoušení, vyučující: S. Ostrenko (Lotyšsko)- pohyb a tanec, vyučující A. Andrianov (Rusko)- hlas v ruském zpěvu, vyučující: I. Mickevich (Lotyšsko)

Účastníci si mohou vybrat úryvky z Čechovových povídek a/nebo her (v angličtině), na kterých chtějí pracovat. Na závěr kurzu bude výsledné představení uvedeno na jedné z hlavních lotyšských scén.

Jazyk užívaný při výuce: angličtinaKurzovné: 1.2000 USD (zahrnuje ubytování, snídani a oběd)Záloha 400 USD musí být uhrazena bankovním převodem do 15. května 2001, zbylá suma na místě. Přihlášky a životopisy zasílejte do 15. dubna 2001. Poslední možnost zapsat se do kurzu je 15. května 2001.

Informace: International University "Global Theatrical Experience", Balozi p.k. 12, Rigas raj., LV-2112, Lotyšsko, tel: +371 94 26 633, tel/fax: +371 29 17 704, http://www.magnetenterprises.com/chekov, http://www.chekov-gte.com, e-mail: chekov@magnetenterprises.com, ostrenko@mail.ru

Autor článku: redakce