31.03.2005 00:00

Tvůrčí pobyt na Národní škole divadelního umění a v Národním centru umění v Mexico City

Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA) vypisuje výběrové řízení na šestitýdení tvůrčí pobyt na Národní škole divadelního umění (ENAT, www.cenart.gob.mx/escuelas/teatros/index.htm) a v Národním centru umění (CENART, www.cenart.gob.mx) v Mexico City v období října až listopadu 2005. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Mexikem.

O rezidenční pobyt mohou zažádat scénografové s ukončeným studiem a praxí, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je velmi dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě španělštiny).

Náplň tvůrčího pobytu:
- příprava a vedení dílny pro posluchače a absolventy ENAT
- prezentace a účast na Mezinárodním setkání scénografů, které se bude konat v říjnu 2005 v Mexico City.

Stipendistovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a stipendium ve výši 30 000 Kč.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

1) Čitelně vyplněnou přihlášku ve všech bodech (ke stažení v rámečku vpravo).
2) Přílohy - Koncept dílny a prezentace v češtině a angličtině (španělštině) v rozsahu maximálně dvou stran.
- Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v angličtině (ideálně ve španělštině) včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně dvacet fotografií nebo katalog).

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou nebo osobně doručen na adresu: Divadelní ústav, Tatjana Langášková, Celetná 17, 110 00 Praha, tel.: 224 809 112, e-mail: tana.langaskova@divadlo.cz

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2005.

· Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
· Zaslané žádosti se nevrací.
· Zaslané žádosti posoudí a předvýběr provede česká odborná komise, konečný výběr provede hostitelská organizace FONCA (Národní fond pro kulturu a umění, http://fonca.arts-history.mx/index1.html).
· O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni v červenci 2005.

Přihláška je ke stažení v rámečku vpravo.

Zdroj: Divadelní ústav

Autor článku: redakce