19.10.2020 10:20

Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a scénografie v Českém Krumlově

IDU ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

Formulář přihlášky (dostupný na tomto odkazu) vyplněný ve všech bodech.

Přílohy

1. Popis projektu, který bude umělec v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu (v rozsahu max. jedné strany).

2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).

3. V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2020

Případné dotazy zasílejte Markétě Černé na marketa.cerna@idu.cz (tel +420 777 305 957).

Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit, především s ohledem na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků Ministerstvem kultury na rok 2021.

Po termínu zaslané žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složená z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol.

Vybraný uchazeč obdrží 12 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem.

O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do 2. prosince 2020.

Vybraný umělec zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

Minimální délka pobytu je jeden měsíc.

Pobyt není určen pro teoretický výzkum.

https://www.idu.cz/

Autor článku: IDU