17.02.2017 12:36

Tvůrčí pobyt v Bukurešti (performance) – výzva v r. 2017

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance během dubna, května nebo července a srpna 2017 v Bukurešti (max. doba trvání rezidence je 30 dní).

O rezidenční pobyt mohou také zažádat umělci, kteří integrují do svého projevu výtvarné umění nebo veřejný prostor. Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 EUR.

Termín uzávěrky je 19. 3. 2017.

Výzva a formulář žádosti

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz