04.11.2021 10:19

Udělejte digitální skok: vzdělávací moduly v rámci evropského projektu Digital Leap

Udělejte digitální skok: vzdělávací moduly v rámci evropského projektu Digital Leap

Vzdělávací modul 1 – Propagace vaší práce v digitálním a virtuálním prostředí

14. – 18. 2. 2022 Praha, Česká republika (pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s festivalem Cirkopolis a Vizí tance)

Vzdělávací modul 2 – Nejbližší budoucnost digitálního světa

2. – 6. 5. 2022, Vilnius, Litva (pořádá Litevské taneční informační centrum)

Hledáte způsob, jak svou uměleckou tvorbu zviditelnit na sociálních sítích, nebo vhodné nástroje pro úpravu a vytváření živých vystoupení určených pro obrazovku? Využijte možnost přihlásit se do některého ze vzdělávacích modulů v rámci projektu Digital Leap.

Digital Leap je evropský vzdělávací projekt pro cirkusové umělce a tanečníky se zájmem o digitální formáty. Vzdělávací program pořádaný v rámci projektu se skládá z teoretické a praktické výuky zaměřené na různé možnosti využití digitálních platforem a rozvoj vašich digitálních dovedností. Zaměřuje se na propagaci a prezentace uměleckých produkcí pomocí digitálních nástrojů, tvorby nových uměleckých děl v digitálním a virtuálním prostředí a schopnosti, jak je co nejlépe použít v souladu s vlastní uměleckou praxí. Roli lektorů a konzultantů se ujmou odborníci z různých oborů. Přestože věříme v potenciál digitálních nástrojů, domníváme se, že nové nápady nejsnáze vznikají při setkání tváří v tvář. Součástí projektu jsou proto 4 pětidenní učební moduly vždy pro skupinu účastníků ze sedmi evropských zemí, které se budou konat v Praze (ČR), Vilniusu (Litva), Terrasse (Španělsko) a Marseille (Francie). Moduly jsou organizovány ve spojení s místními festivaly, a představují tak zároveň jedinečnou příležitost navázat kontakty s kolegy z umělecké scény z celé Evropy.

Účast v modulech je pro vybrané účastníky zdarma, hrazeny jsou cestovní náklady a ubytování. Stravování, místní dopravu a další náklady si účastníci hradí sami. Na moduly je třeba přicestovat den před jeho zahájením a odcestovat bude možné až den po jeho ukončení.

Vzdělávací modul 1 – Propagace vaší práce v digitálním a virtuálním prostředí

14. – 18. 2. 2022 Praha, Česká republika (pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s festivalem Cikropolis a Vizí tance)

Tento modul se zaměřuje na základní znalost současného digitálního prostředí, včetně nejdůležitějších obsahových platforem a sociálních sítí, jejich specifických formátů a fenoménu algoritmů. Modul se bude skládat z teoretických a inspiračních přednášek lídrů z oboru digitálního marketingu a ze série praktických workshopů zaměřených na strategické plánování a tvorbu jedinečného obsahu. Součástí modulu bude seznámení se se základní terminologii digitálního marketingu, proto účastníci obdrží předem veškeré potřebné podklady a zadání.

Koordinátorem modulu je tým PerformCzechInstitutu umění – Divadelního ústavu. Modul zahrnuje networkingové aktivity organizované ve spolupráci se zastřešující organizací pro podporu a rozvoj nového cirkusu Cirqueon a s profesní organizací Vize tance, která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo. Součástí doprovodného programu je návštěva programu festivalu Cirkopolis a další networkingové aktivity.

Modul 2 – Nejbližší budoucnost digitálního světa

2. – 6. 5. 2022, Vilnius, Litva (pořádá Litevské taneční informační centrum)

V rámci tohoto modulu se účastníci naučí porozumět XR a streamingové technologii a dozvědí se, jak těmto platformám přizpůsobit svou tvorbu. Naším cílem je nechat se inspirovat možnostmi těchto technologií a zamyslet se nad dalším vývojem v této oblasti. Modul se zaměří na pohled do budoucna, využití a propojování technologií a výměnu zkušeností.

Modul organizuje nevládní organizace Litevské taneční informační centrum, která se zabývá současným tancem a cirkusem. Toto centrum také pořádá taneční festival New Baltic Dance. V rámci doprovodného programu účastníci navštíví kulturní zařízení ve Vilniusu a představení z nabídky festivalu.

Kdo se může přihlásit?

 • Cirkusoví a taneční umělci, kteří mají buď formální vzdělání v příslušném oboru, nebo pracovní zkušenosti na profesionální úrovni, nebo pro svou tvorbu v těchto oblastech obdrželi veřejnou podporu a kteří zároveň působí v České republice, ve Francii, Finsku, Litvě, Norsku, Španělsku nebo ve Švédsku.
 • Očekáváme zájem o získání nových digitálních dovedností, ochotu učit se novým věcem a zájem navázat kontakty s mezinárodní taneční a cirkusovou scénou.
 • Očekáváme, že účastníci se již prezentují na internetu, např. formou webových stránek nebo profilů na sociálních sítích, které budou moci využít jako pracovní materiál a nástroj i distribuční kanál v průběhu výuky.
 • Předpokládá se, že účastníci ovládají práci s počítačem a mobilními přístroji.
 • Předchozí pracovní zkušenost s mezinárodní spoluprací není podmínkou, ale očekáváme, že účastníci budou mít jasnou představu o tom, jak se chtějí uplatnit na mezinárodní scéně v budoucnu.
 • Vzdělávací moduly budou probíhat v angličtině, proto od účastníků požadujeme praktickou schopnost domluvit se anglicky na pokročilé úrovni.
 • Modul je vhodný pro umělce v jakékoli fázi jejich kariéry.
 • Věk účastníků není nijak omezen.

Jak podat žádost?

Vyplňte prosím přihlašovací formulář na webových stránkách projektu. Buďte připraveni popsat své dosavadní zkušenosti s digitálními platformami a své budoucí plány na využití digitálních nástrojů a rozvíjení mezinárodního networkingu.

Přihlásit se můžete do obou modulů, ale můžete být vybráni pouze do jednoho z nich. Není podmínkou účastnit se všech plánovaných modulů.

Do každého modulu budou vybráni čtyři umělci zastupující cirkus a/nebo tanec z každé z účastnických zemí; každý modul tak bude sestávat ze skupiny o 28 umělcích.

Všeobecné podmínky

 • Účastníci musí být přítomni celých pět dnů trvání modulu/ů.
 • Účastníci budou používat vlastní notebook.
 • Dopravu a ubytování hradí Digital Leap. Stravování, místní dopravu a další náklady hradí účastník. Místní koordinátor nabídne účastníkům doprovodný program (návštěvy kulturních akcí, networking atd.).
 • Účastníci si musí zajistit vlastní cestovní pojištění, Covid pas a další doklady nutné k cestě do příslušné země.
 • Účastníci budou požádáni, aby po ukončení modulu poskytli organizátorům zpětnou vazbu.
 • Žádost musí být podána v angličtině.
 • Účastníci budou vyzváni, aby v rámci přípravy na učební modul vypracovali úkoly zadané v 2-3 týdnech před jeho začátkem.
 • Svou účastí v modulu účastník poskytuje souhlas s tím, že bude fotografován a natáčen pro potřeby tvorby materiálů a komunikačních aktivit souvisejících s aktivitami v rámci projektu Digital Leap.
 • Podáním přihlášky žadatel souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů Digital Leap a použitím uvedených údajů.

Přijímání přihlášek do výběrového řízení bude ukončeno v pondělí 22. 11. 2021 v 16:00 SEČ.

Výběr provedou partnerské organizace Digital Leap na základě řádně podaných přihlášek, přičemž mezi kritéria výběru patří kvalita přihlášky a různorodost účastníků.

O výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni v polovině prosince.

Vybraní účastníci obdrží 2 až 3 týdny před akcí detailní informace spolu s materiály, s nimiž se seznámí před začátkem modulu.

Máte-li otázky ohledně výzvy nebo projektu, neváhejte nás kontaktovat:

Autor článku: IDU