08.11.2012 18:42

Uměleckým šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni bude Ilja Šmíd

Ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Jan Burian oznamuje, že od 1. ledna 2013 nastoupí jako umělecký šéf opery DJKT PhDr. Ilja Šmíd, dosavadní ředitel Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Ve funkci vystřídá stávajícího šéfa Jiřího Pánka, který vede soubor od začátku sezony 2006/2007 a pro jehož éru je charakteristické soustavné vyhledávání mladých pěveckých talentů. Jan Burian mu vyslovil poděkování za kvalitativní zlepšení interpretační úrovně plzeňské opery.

S Iljou Šmídem získá plzeňské divadlo do vedoucí funkce osobnost s rozsáhlým odborným vzděláním, mezinárodním rozhledem, manažerskými schopnostmi a letitou zkušeností s řízením velkých těles. Všechny tyto devizy jistě dojdou uplatnění při zahájení provozu nové moderní divadelní budovy i v souvislosti s nároky, které na Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015 budou kladeny již v nejbližší době.

Ilja Šmíd se narodil v Plzni 14. února 1952; na Pedagogické fakultě v Plzni vystudoval obor učitelství pro II. stupeň, aprobace český jazyk a hudební výchova. Následující studium hudební vědy a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze završil rigorózní zkouškou v r. 1986.
V letech 1993-2001 byl ředitelem a majitelem hudebního vydavatelství Clarton.         
V roce 1994 spoluzakládal s Jiřím Bělohlávkem Pražskou komorní filharmonii, jíž byl v letech 1996-2006  ředitelem. Od r. 2006 až do současnosti pracoval jako ředitel Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Z dalších jeho četných a rozsáhlých profesních aktivit alespoň několik příkladů:

  • je předsedou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky a    zástupcem Asociace v mezinárodní zaměstnavatelské organizaci PEARLE v Bruselu;
  • člen prezidia České hudební rady;
  • člen poradního sboru ministra kultury (2009-2012);
  • zakladatel a ředitel festivalu Pražské hudební slavnosti (2004-2008).
  • Je tvůrcem a moderátorem pořadů a koncertů pro děti a mládež, od roku 1999 připravil v Pražské komorní filharmonii a FOK téměř stovku originálních pořadů, s nimiž vystupoval také v různých městech ČR (mj. také v Plzni)

Na otázku, jak je připraven čelit specifickým problémům operního divadla, PhDr. Ilja Šmíd odpovídá:

„Přestože jsem se věnoval především symfonické hudbě, mám dostatek zkušeností i v operním žánru. Mj. jsem se velmi aktivně účastnil diskusí o budoucnosti Státní opery Praha a v poslední době o Národním divadle, už pro ministra Pavla Dostála jsem připravil návrh koncepce Státní opery. Troufám si tvrdit, že k práci v operním ansámblu jsem připraven svou dlouholetou manažerskou činností, ale také vlastní uměleckou, publicistickou, ale také třeba vydavatelskou prací. Ve svém vydavatelství jsem natočil první CD Evy Urbanové, připravil jsem profily Zdeny Kloubové či Milana Bürgera, točil jsem s Dagmar Peckovou. Cítím se proto být nejen hudebníkem, ale i divadelníkem, a opera je „gesamtkunstwerk“ se vším všudy. Řekl bych, že „specifickým problémem operního divadla“  je operní divadlo samo – snad v žádném uměleckém oboru není na začátku tolik neznámých a vždy je velkým zázrakem, když se poprvé otevře opona a po několikaměsíční přípravě předstupuje ansámbl před diváka. A stejně jako na začátku s obavami a nejistotami. Na to všechno se moc těším.“

Autor článku: Eva Ichová

Uměleckým šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni bude Ilja Šmíd