08.06.2017 13:36

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Knihovník – Systémový specialista

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Knihovník – Systémový specialista

Úvazek 1,0; místo výkonu práce Praha; pracovní poměr na dobu určitou (max. 3 roky) s možností prodloužení; nástup od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017 nebo podle dohody.

Náplň práce: Účast na výzkumných projektech České literární bibliografie; systémová podpora a podíl na koncepci databází a dalších online projektů ČLB; výzkum v oblasti digital humanities související s agendou ČLB či ÚČL; podíl na digitalizačních aktivitách ÚČL; navrhování a popř. též vývoj softwarových aplikací ČLB; účast na PR a propagaci ČLB (správa webových stránek, příprava audiovizuálních tutorialů atp.).

Minimální požadavky: Vysokoškolské vzdělání (minimálně dokončené bakalářské studium); znalost knihovnických systémů (zejména Aleph) a standardů (MARC21, RDA atp.); orientace v problematice digitalizace a souvisejících standardech (systém Kramerius); orientace v problematice soudobého českého knihovnictví a informační vědy; orientace v existujících elektronických zdrojích pro bohemistiku a příbuzné obory; analytické myšlení; schopnost týmové práce.

Výhodou: Základní orientace v oblasti digital humanities; orientace v problematice opensourcových software v oblasti knihovnictví; orientace v oboru české literatury; programátorské dovednosti; pokročilé IT dovednosti (správa webových stránek, práce s grafickými editory, zpracování audiovizuálních souborů, zpracování a údržba databází).

Nabízíme: zázemí největšího pracoviště v oboru literárněvědné bohemistiky, práci na inovativním vědeckém záměru, zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, stravenky, pět týdnů dovolené, možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd ČR).

Přihlášky obsahující strukturované CV zašlete na email: literatura@ucl.cas.cz
či poštou na adresu: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. sekretariát
Na Florenci 1420/3 110 00 Praha 1.
Obálku označte „Výběrové řízení“.

Uzávěrka přihlášek: 21. 06. 2017

Výběrové řízení proběhne dvoukolově. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat. Výběrová komise může na základě individuálních okolností navrhnout zaměstnání některého z uchazečů na snížený úvazek.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Plecháč, Ph.D., vědecký tajemník ÚČL AV ČR, v. v. i. plechac@ucl.cas.cz tel. 222 828 115, 222 828 148

Autor článku: převzato z: http://www.avcr.cz/cs/