07.09.2021 13:52

Úvod do práce s publikem – nový předmět na DAMU otevřen studentům napříč obory i fakultami

Asociace divadelních lektorů ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky DAMU otevírají v akademickém roce 2021/2022 mezioborový seminář o divadelním lektorství – interaktivní a partnerské komunikaci s divadelními diváky.

Práce s publikem (audience development) je v současnosti velmi žádaný přístup,  stále více českých divadel spolupracuje s divadelními lektory – odborníky na práci s publikem. Posláním divadelního lektora je vytvářet prostor pro dialog mezi divadlem a jeho diváky, reflektovat potřeby a myšlenky obou stran, nabízet tvůrčí programy pro rozvoj publika. Divadelní lektor je především kreativní osobnost, která spoluutváří obraz dané instituce. Uplatnění zde najdou absolventi mnoha (nejen) divadlu přidružených oborů. Seznamte se i vy s touto profesí, staňte se divadelním lektorem!

Obsah semináře:

  • praktické seznámení s metodami tvůrčí lektorské práce
  • přehled současných trendů a vývoje divadelního lektorství u nás a v zahraničí
  • společné návštěvy divadel a analýzy doprovodných programů
  • vytvoření vlastní koncepce lektorského projektu

Seminář je dvousemestrální, probíhá v pravidelných blokových setkáních dvakrát měsíčně a během společných návštěv divadel. Je otevřen studentům oborů spjatých s divadlem, dramatickou výchovou a s oblastmi kultury a vzdělávání (např. kulturní management, pedagogické obory aj.).

Kapacita semináře je omezena na 15 studentů, aby byl zajištěn individuální přístup. V případě zájmu o účast na semináři vyplňte PŘIHLÁŠKU.

Případné dotazy směřujte na anna.hrneckova@damu.cz.

Vyučující: Mgr. et MgA. Anna Hrnečková

Vystudovala hudebně-dramatické oddělení Pražské konzervatoře, katedru divadelní vědy FFUK a Katedru výchovné dramatiky DAMU. Herecky spolupracovala se soubory CD2002 a Divadelním studiem Továrna. Pracovala jako produkční v Divadle Komedie a Divadelním studiu Továrna. Spoluzaložila lektorské oddělení v Divadle Drak v Hradci Králové a byla zde divadelní lektorkou. Je externí pedagožkou Katedry výchovné dramatiky DAMU, redaktorkou časopisu Tvořivá dramatika. Spolupracuje s portálem Dramox.cz na vytváření materiálů pro školy.

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/