22.02.2011 00:00

V.A.D Kladno v Činoherním klubu představí FE–ÉRII O KLADNĚ a premiéru filmu Múza J.H.

Činoherní klub uvádí:

V.A.D. / Kladno

FE–ÉRIE O KLADNĚ

V.A.D. uvádí: urbanisticko-sociálně-politologickou a navíc edukativní inscenaci.

27. února 19:30

Námět: Kazimír Lupinec / Scénář: Kazimír Lupinec & V.A.D. / Režie, scéna a návrhy kostýmů: V.A.D. / Hrají: Theodor Ocelín, František Šlukovrbovec, Kazimir Lupinec, Vilém Říha, Milan Pánek, Jasanka Kajmanová, Ema Spurná, Laura Lupincová, Dušan Pilát.

Divadlo V.A.D. si je vědomo mnohých zjednodušení, nepřesností a snad i nespravedlností, kterých se touto inscenací dopouští na obyvatelích, dobré pověsti a historii největšího města Středočeského kraje. Inu, pro krásu se někdy trpí...

Pár řádků z první reprízy:

Kouzlo: Kladno scénou V.A.D.u

V.A.D., divadlo z největšího města ve Středočeském kraji, vyfáralo, jak jinak, opět průzračnou inscenaci, která svou podstatou sahá až na obor scénologický*. Ze zkušenosti každého herce s městem Kladnem, s jeho dennodenní lidskou i technokraticko-průmyslovou daností, ingotuje prostá tvořivá dovednost. Její „tah na bránu“ – sportovní termín, však Kladno má Jágra! – si to nehasí, jak jsme zvyklí. Provádí nás tentokrát fakty, které z dnešního pohledu krkolomné jsou, poněvadž zapadly do historie. Ale ani šťastné nalezení se v současnosti, s jejími různými edukativně-marketingově-personálními programy za účelem manipulace jedince (v dobrém i zlém), nepřináší to toužebné uvolnění. Jak by asi tak mohlo? Avšak každá situace ve hře má svůj rub i líc.

Proto každý herec v inscenaci Fe-érie o Kladně přináší své vlastní sdělení, jedinečné a upřímné. Vznikající orchestrální nástřel humoru a pochopitelné ironie spouští veletoč jednoduché divadelnosti. Takové divadelnosti, která sděluje, a tím, že sděluje, je tu najednou velký prostor pro poznání sebe sama i svého okolí. Skrz jedince na jevišti a jejich vzájemnou hravou souhru se takto namíchaná energie mísí s energií jednotlivých diváků, s jejich jedinečnou zkušeností s místem a časem, v nichž žijí. Je to divadelní zážitek. Zdař Bůh! La Féerie de V.A.D.

/* Prof. Jan Císař, který psal o založení Scénologické společnosti do Divadelních novin 7/2010, charakterizoval scénologii jako disciplínu zkoumající „genezi podob a způsobů divadelního výrazu a jeho vztahy k jiným druhům umění, jejichž podstatou je scénování. Tohle je klíčový pojem scénologie; z něho čerpá schopnost i možnost zabývat se současností, již nazývá dobou všeobecné scénovanosti: od reklamy přes všechna média až po různé formy scénování a sebescénování na internetu. Scénologie zkoumá toto scénování a jde jí i o scénovanost a scéničnost v umění."/

Radvan Pácl

&

Dovolujeme si Vás pozvat na premiéru krátkého filmového snímku

Múza J.H.

Dvacetiminutový film se odehrává na festivalu Jiráskův Hronov, jehož slávě je současně věnován. V čem spočívá tajemství úspěchu v amatérském divadle?

Děkujeme moc za pomoc (v některých případech nevědomou) při natáčení "mini-ami-movie". Za filmový štáb: Kazimír Lupinec, David Slížek a Jasanka Kajmanová.

V.A.D. je amatérský divadelní soubor působící v Kladně i celé ČR. Byl založen bývalými spolužáky z kladenského gymnázia. Soustavné existenci divadla předcházely pokusy dvou propojených skupin o nastudování na jedné straně inscenace Václava Havla ASANACE a na druhé straně pohádky KOPRETINKA. Zatímco KOPRETINKA byla několikrát s úspěchem uvedena v mateřských školkách, ASANACE ztroskotala na přílišném počtu zúčastněných a malé disciplíně. Čekání na nedochvilné kolegy si dochvilné jádro krátí čas improvizovanými groteskami, které pak daly základ první autorské komedii divadla SÁGA RODU RASSINI. Za datum vzniku divadla se dá tedy považovat 1. březen 1998, kdy proběhla v garáži rodiny Hruškových první zkouška této hry. Zde došlo k rozšíření souboru o nové členy, kteří se přihlásili na inzerát. Divadlo zkouší v garáži, v bytech, krátce u Meisnerů, v klubu Spider u Mety a nakonec v Klubu 19, kde je také 24. 6. 1998 premiéra.

Krátce nato zkouší divadlo druhou hru ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA, jejíž scénář byl napsán ve stejné době jako scénář SÁGY. Premiéra je zhruba rok po premiéře SÁGY v rámci velkolepého festivalu KLADENSKÉ JARO 99, který se divadlo rozhodlo pořádat. Po skončení festivalu se naopak V.A.D. rozhodlo už nikdy nic takového nepořádat. Tento festival s hudebními, filmovými a divadelními představeními a výstavou divadlo zcela organizačně vyčerpal. Následující jaro a léto roku.2000 se soubor ocitá se SÁGOU na soutěžních přehlídkách v Rakovníku a Písku a setkává se zde s fenoménem porot, které hodnotí představení. Následkem tohoto zážitku začíná V.A.D. o své dosud instinktivní tvorbě přemýšlet. Tato novinka je předmětem různých pohledů na to, co je pro soubor to nejlepší. To už jsou však v plném proudu přípravy třetí, povídkové inscenace HOTEL INFERCONTINENTAL, která má premiéru ještě na podzim téhož roku.

Divadlo V.A.D. Kladno od inscenace Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka pravidelně vystupuje na jevišti Činoherního klubu. Sedmé představení tohoto divadla s inscenací Fe-érie o Kladně, bude opět příjemným zážitkem, o který by měl přijít jen ten, co nebude mít čas.

 

 

Autor článku: Informace z divadel

Zprávy

21.05.2024

Podpora nových talentů, reflexe současných témat či diverzita jsou v hledáčku Umělecké rady divadla PONEC pro rok 2025

PONEC / Tanec Praha pozval zástupce médií na snídani s Uměleckou radou, která je připravena odpovídat na otázky k dramaturgickým plánům divadla. Dagmar Bednáriková, Sylva Šafková a Honza Malík vedou od 22. dubna diskuse s interním týmem divadla PONEC, které směřovaly ke specifikaci základních kritérií pro výběr nových projektů na rok 2025.

20.05.2024

Vyšel 15. díl podcastu Suflér – Status umělce: Komentáře z jiné strany

Po dlouhých letech vyjednávání o podobě statusu umělce nedávno schválila vláda legislativní úpravu zákona 203, která nyní zavádí dobrovolný registr umělců a kulturních pracovníků a úpravu stipendijního programu. Vládou posvěcenou úpravu lze jistě vnímat jako počáteční bod, od kterého je možné se posunout k detailnějším konturám. Proto se v novém vydání Sufléru zaměřujeme na ty skupiny a podtémata, kterým se prozatím tolik pozornosti nedostalo. Mluvily jsme s Lenkou Havlíkovou, předsedkyní Asociace nezávislých divadel ČR, Janem Žůrkem, radním pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje a Svatavou Barančicovou, výkonnou ředitelkou nadace Život umělce.

20.05.2024

Národnímu divadlu Brno vzrostly náklady na externí sklady dekorací

Národní divadlo Brno se dlouhodobě potýká s nedostatkem vlastních prostor pro uskladnění dekorací. Příspěvková organizace města si od roku 2020 pronajímá externí sklady v Hrušovanech a v prvním čtvrtletí letošního roku je musela ještě o něco rozšířit. V důsledku toho a uplatnění inflačních doložek i zdražení energií vzrostly náklady na skladování za loňský a letošní rok o více než 800.000 korun. Polovinou divadlu přispěje město.