18.09.2019 20:18

V areálu Lorety v Rumburku se uskuteční ojedinělý divadelní projekt Půlnoc v pohraničí

V neděli 22. září 2019 se v areálu Lorety Rumburk uskuteční premiéra ojedinělého divadelního projektu – dramatu Půlnoc v pohraničí. Začátky představení jsou v 17.00 a 19.00 hod.

Představení, šité Loretě na tělo, je vícevýznamové. A to dokonce částečně nechtěně. Výpravná inscenace o osudové křižovatce nejen několika lidí, ale i československých dějin, o konci jedné dějinné epochy, se stává i labutí písní jedné éry samotné Lorety.

Autorská divadelní hra je inspirována historií rumburské stavby, osudovými okamžiky bývalého kapucínského kláštera u sv. Vavřince a osobnostmi, které byly s tímto místem spjaty. Autorkou inscenace je Hana Strejčková a projekt připravuje s početným týmem profesionálních umělců pod hlavičkou uměleckého seskupení FysioART o. p. s. za podpory Ministerstva kultury, města Rumburk a mecenášů. Hudbu k inscenaci zkomponoval virtuos na citeru Michal Müller. Odbornou poradkyní projektu je historička Mgr. Klára Mágrová. V

Půlnoc v pohraničí je temnou a tajuplnou poutí skrze dlouhou historii, a přitom se odehrává jen pár desítek minut před a po půlnoci, na přelomu z 3. na 4. května roku 1950. Emočně vypjaté drama s detektivním nádechem rozkrývá osudy lidí různého vyznání, vzdělání i původu, odhaluje hrdinské činy, ale poukazuje i na neviditelný, avšak citelný strach doby. Na historické křižovatce se protnou zejména muži – představitelé různých epoch, od knížete Antonína Floriána z Liechtensteina, posledního místního kvardiána pátera Mansueta až po postavy z 50. let 20. století včetně zmocněnce SUC (Státního úřadu pro věci církevní). Ženy se objeví pouze dvě, jedna silně spjatá s místem, druhá štvaná a ničená událostmi.

Všichni ti, kdo si pohraničí zamilovali, zvelebovali ho, ale i ničili, anebo naopak pohraničím utíkají, nebo z něj odcházejí, schovávají se tu, ať před sebou či světem, se najednou setkávají v klášterním kostele sv. Vavřince, v loretánském ambitu a nakonec u dvanáctého zastavení na křížové cestě v poutní kapli Svatých schodů v Rumburku. Inscenace se odehrává přesně v místech, kudy tato historie doslova „prošla“. Příležitost připojit se k nastudování inscenace dostali i místní ochotníci.

Půlnoc v pohraničí je varováním před poklesem morálky a úpadkem víry v člověka. O tom, co nesmíme zapomenout a co si musíme stále připomínat, jakkoli je to nepříjemné. O létech plných strachu a bezmoci. S tím je spojena i skutečnost, že sice by s tímto tématem měly být seznámeny všechny generace, ale s ohledem na téma a jeho provedení představení není vhodné pro děti do 10 let, přítomnost starších dětí je na zodpovědnosti rodičů. Nejedná se o žádnou selanku, ta doba byla zlá, hodně zlá.

Premiéra inscenace Půlnoc v pohraničí se představí v rámci mezinárodní akce Den otevřených dveří Via Sacra. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Ta propojuje pozoruhodné evropsky významné kostely, kláštery a další místa zbožnosti na Německo-Polsko-Českém Trojzemí – území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech.

Více zde: https://www.fysioart.cz/products/pulnoc-v-pohranici-reportaz/

Autor článku: Převzato z: https://www.fysioart.cz/products/pulnoc-v-pohranici-reportaz/