06.12.2005 00:00

V Praze se konala konference Staging of Classical Drama Around 2000

Ve dnech 1.- 3. prosince 2005 se konala ve Ville Lanna v Praze mezinárodní konference Staging of Classical Drama Around 2000 (Inscenování antického dramatu kolem roku 2000). Organizátorem akce byl Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR (po stránce programové a technické zajistila organizaci mgr. Pavlína Šípová).

Účastníky byli doktorandi z Řecka, Velké Británie, Irska, České republiky, Slovinska, Japonska a Austrálie, kteří se zabývají různými aspekty současných inscenací antického divadla. Konferenci slavnostně zahájil předseda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes, čestnými hosty byli prof. Lorna Hardwick (Velká Británie), prof. Platon Mavromustakos (Řecko), prof. Eva Stehlíková a prof. Jan Bažant (ČR).

Součástí konference bylo krátké divadelní představení v provedení studentů DAMU (Médea aneb Nadarmo do větru kaž, režie Daniel Špinar) a prezentace tří databází inscenací antických dramat: řecké databáze European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama (http://www.cc.uoa.gr/drama/network/), která vznikla v Athénách, dále britské databáze Archive of Performances of Greek and Roman Drama (http://www.apgrd.ox.ac.uk/index.htm), vytvářené na univerzitě v Oxfordu, a konečně české Databáze inscenací antického dramatu na českých scénách (http://drama.olympos.cz), která byla vypracována v Kabinetu pro klasická studia.

Konference byla hodnocena zúčastněnými jako velmi úspěšná a podnětná. Všechny příspěvky budou publikovány v britském nakladatelství Cambridge Scholar Press.

Zdroj: Daniela Čadková

Autor článku: redakce