04.06.2021 08:54

V Soulu se chystá zahájení výstavy Tajemství dřevěné loutky

V pátek 4. 6. 2021 bude v Historickém muzeu Soulu zahájena výstava Tajemství dřevěné loutky – české marionety, která korejské veřejnosti představí historii a současnost českého loutkářství. Na výstavě bude ke zhlédnutí téměř 150 exponátů ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. 

Výstavu pořádá Historické muzeum Soulu ve spolupráci s Českými centry a Velvyslanectvím ČR v Soulu za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Výstava potrvá do 29. 8.

Zásilka s exponáty z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi dorazila do Soulu již začátkem května. V minulých dnech proběhlo její převzetí a instalace exponátů. Vzhledem k tomu, že situace neumožnila cestu českých kurátorů do Koreje, proběhl celý proces během online spojení mezi českými a korejskými kurátory a v tomto okamžiku české loutky již netrpělivě čekají na první korejské návštěvníky.  Celkem zde bude k vidění 147 loutek a dalších sbírkových předmětů, mezi nimiž nechybí jedny z nejstarších exemplářů Spejbla a Hurvínka, Trnkův Pianista, marionety z proslulé suchardovské dílny nebo nádherné loutky Pavla Kalfuse z inscenace Mauglí Východočeského loutkového divadla DRAK.

Výstava bude rozšířena o interaktivní část nainstalovanou v lobby muzea. Návštěvníci zde zhlédnou ukázky z loutkových představení a festivalů, přímo si budou moci zahrát marionetové či maňáskové divadlo nebo si prohlédnou repliku maringotky kočovných loutkářů.

MICHAELA LEE, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOUL:
„I když si Korejci vytvořili zcela pozitivní vztah k České republice a obecně nás, Čechy, považují za velmi kulturní národ, nemají o naší zemi mnoho konkrétních vědomostí, neboť vzájemné vztahy obou našich zemí nesahají tak hluboko do minulosti. Proto jsem ráda, že se nám naskytla jedinečná příležitost představit nejširší korejské veřejnosti takový fenomén české kultury, jakým loutkářství beze sporu je.“ 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi připravilo při této příležitosti pracovní knížku pro děti, která představí tradiční postavičky českého loutkového divadla a zároveň si z ní děti vyrobí papírové divadélko i s loutkami. Kniha je navíc doplněna o scénář, aby si děti mohli zahrát tradiční český příběh, jehož hlavním hrdinou není nikdo jiný než Kašpárek. Během výstavy je také naplánováno několik online workshopů, během kterých se vzájemně propojí děti v Čechách a Koreji.

SIMONA CHALUPOVÁ, ŘEDITELKA MUZEA LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI:
„České loutkářství je kulturním fenoménem výrazně překračujícím hranice České republiky. Je stále živým dědictvím, které je třeba chránit, podporovat a kultivovat, aby se neztratilo v džungli moderních technologií a krátkodobých trendů. A to nejen proto, že je součástí světového kulturního dědictví, ale především kvůli jeho výjimečné schopnosti probouzet v člověku fantazii a kreativitu. Budeme velice rádi, pokud výstava v Historickém muzeu Soulu, vedle propagace české kultury v Jižní Koreji a budování vztahů s touto krásnou zemí, přispěje i k pochopení křehkého kouzla loutek a loutkového divadla.“  

Vernisáž výstavy proběhne v online podobě za osobní účasti Gustava Slamečky, velvyslance ČR v Soulu, Pe Hjon-suk, ředitelky Historického muzea Soulu, a Michaely Lee, ředitelky Českého centra Soul. Simona Chalupová, ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, bude na vernisáži přítomna ve virtuální podobě tzv. teleprezenčního robota, kterého muzeum pořídilo speciálně pro tuto příležitost. Živý přenos vernisáže bude možné zhlédnout na webových stránkách a YouTube kanálu Historického muzea Soulu.

https://museum.seoul.go.kr/www/comm/semuTV.jsp?sso=ok

https://www.youtube.com/channel/UCxNHsypbJL6L97ORT-IhLAw


ČESKÁ CENTRA
Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.
www.czechcentres.cz

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI 
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (MLK), příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, je předním českým loutkářským muzeem. Sídlí v souboru historických budov ve východočeském městě  Chrudimi patřícímu mezi nejvýznamnější loutkářská centra v Čechách. Muzeum shromažďuje a zpracovává artefakty týkající se vývoje českého, ale i světového loutkářství, organizuje výstavy nejen ve svých prostorách, ale i jinde v Česku i v zahraničí. Vydává také odborné publikace a věnuje se popularizaci loutek a loutkového divadla v doprovodných programech pro veřejnost. MLK spravuje více než 50.000 sbírkových předmětů, z toho téměř 10 000 loutek z celého světa. Do sbírky dále patří scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie. V současné době je vystaven jen pouhý zlomek celkové sbírky MLK. Součástí muzea je i muzejní knihovna se specializovaným fondem, která čítá okolo 18 tisíc svazků a Centrum pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost.
www.puppets.cz

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/