30.07.2022 10:51

V4@Theatre Critics Residency 2022 – výzva

Po dvou letech protipandemických omezení přivítá 8. ročník rezidence v Nitře opět mladé divadelní kritiky do 35 let ze zemí V4, západního Balkánu a Východního partnerství. Její součástí budou analytické semináře, networkingová setkání, diskuse, přednášky a workshopy. V rámci rezidence se skupina vybraných divadelních kritiků zúčastní Mezinárodního divadelního festivalu Divadelná Nitra, během nějž zhlédnou festivalová představení a budou je analyzovat pod vedením zahraničních lektorů. Rezidence se koná ve dnech 23. - 28. 9. 2022.

Cílem rezidence je rozvíjet kritickou reflexi divadla, sledovat nové trendy ve scénických uměních a analytické metody při zkoumání často specifických a experimentálních uměleckých děl. Rezidenční pobyt kritiků V4@Theatre nemá pouze vzdělávací funkci. Je také platformou pro mezinárodní kulturní výměnu a pro předávání informací o nejnovější dění v oblasti scénických umění v domovských zemích lektorů a účastníků projektu. V této souvislosti jsme vytvořili miniprojekt V4@Networking & Reminiscences. Ten propojuje současné i předchozí účastníky projektu a další divadelní profesionály, kteří se festivalu zúčastnili.

Podmínky účasti:

  • Výborná znalost anglického jazyka
  • Vyplněná online přihláška, CV, motivační dopis a potvrzení z odborného časopisu ohledně publikace textu z rezidence

Pracovním jazykem rezidence je angličtina. Uzávěrka přihlášek je 5. srpna 2022.

Vybraným účastníkům bude poskytnuto:

  • Ubytování na 5 nocí
  • Vstupenky na festivalová představení
  • Obědy po dobu pobytu
  • Zpětné proplacení cestovních nákladů na cestu do Nitry

Lektoři

  • Stefan Tigges (Německo) je teatrolog, který se zaměřuje na současné divadlo a scénická umění, metody analýzy představení, koncepty prostoru a místa v divadle a na dramaturgii.
  • Darko Lukić (Německo/Chorvatsko) je teatrolog, lektor a jevištní výtvarník. Zaměřuje se na současné divadlo a dramatiku, divadelní antropologii a práci s publikem.

Další informace jsou dostupné na tomto odkaze

Přihláška a požadované podklady se odevzdávají na tomto odkaze

Kontaktní osoba: Martina Pecková Černá, E martina.peckova-cerna@idu.cz

Autor článku: převzato z: https://www.performczech.cz/