31.10.2005 00:00

Ve Francii proběhl druhý kongres Asociace evropských historických divadel Perspectiv

Ve dnech 25. až 28. října 2005 proběhl ve francouzském Eu na severu Normandie druhý kongres Asociace evropských historických divadel Perspectiv. Asociace vznikla v říjnu 2003 v německém Bad Lauchstädt a jejímu vzniku předcházela řada pracovních setkání zástupců několika divadel na neformální úrovni. Hlavními cíli asociace je sdružovat správce nebo zástupce historických divadel (vzniklých po roce 1500 a alespoň sto let starých), přispět k výměně zkušeností s jejich správou a provozem a napomoci k jejich ochraně, studiu a restaurování (více viz www.perspectiv-online.org). Českými členy asociace jsou zatím zástupci Nadace barokního divadla Český Krumlov (Pavel Slavko, Petr Peřina), zámeckého divadla v Mnichově Hradišti (Soňa Švábová) a autor tohoto článku.

Kongres obsáhl kromě diskuse o vnitřních záležitostech asociace také několik přednášek a bohatý kulturní program. K nejzajímavějším bodům náležela ovšem návštěva vybraných historických divadel. Divadlo v pořádajícím Eu bylo sice postaveno v roce 1857, ale prošlo opakovanými modernizacemi, které téměř překryly jeho historický charakter. O to zajímavější byla prohlídka dochovaných dekorací ze staršího, v polovině 19. století zničeného zámeckého divadla. Tyto dekorace z doby okolo roku 1840 pocházejí pravděpodobně z dílny dvorního malíře Ciceriho. Pierre Luc Charles Ciceri († 1868) byl v letech 1809-1830 vrchní dekoratér Comédie Française a od začátku padesátých let až do své smrti dvorní divadelní malíř Napoleona III. (...)

Celý text je ke stažení v rámečku vpravo.

Zdroj: Jiří Bláha, Občanské sdružení Milislav, sdruzeni.milislav@seznam.cz

Autor článku: redakce