01.03.2002 00:00

Video/Performance Workshop

Estonské Polli Talu Arts Centre pořádá v termínu od 26. srpna do 16. září 2002 třítýdenní workshop pro zájemce ze střední a východní Evropy a střední Asie na téma video a představení s názvem Video/Performance Workshop. Divadelní část workshopu povede herečka, tanečnice a režisérka Kyle de Camp (spolupracovala s řadou New Yorských avantgardních choreografů, divadelních režisérů a skladatelů) a bude zaměřena na rozvíjení hlavních scénických prostředků: pohyb, mluvený text a hudbu. Video část povedou Tomiyo Sasaki a Ernest Gusela (životní i pracovní partneři mají své práce ve stálých sbírkách např. v Centre Pompidou v Paříži či v Museum of Modern Art v New Yorku) a její hlavní náplní bude seznámení se základními postupy od práce s kamerou až k postprodukci. Na konci workshopu bude mít každý účastník možnost vytvořit svou vlastní krátkou produkci multimediálního představení, jehož veřejná prezentace proběhne v Polli Talu Arts Centre. Přihlášky je možno posílat do 1. dubna 2002.

Tento projekt byl zahrnut do programu nadace Open Society Fund Arts Link. V případě zařazení do workshopu je možno požádat OSF o příspěvek na cestovní a pobytové náklady.

Informace a přihlášky: e-mail: pollitalu@yahoo.com

Autor článku: redakce