02.01.2008 00:00

Volná místa v nově otevřené skupině hereckého studia

Umělecká skupina OLDSTARS otevírá v novém roce další skupinu hereckého studia.

Veřejnou dílnu pro zájemce, kteří chtějí studovat herectví nejen pro zábavu jako rozvoj své osobnosti.

Náplní je zvládnutí základní orientace v dějinách a teorii divadla. Praktické seznámení s hereckými technikami, hlasová a pohybová výchova, základy žonglování. Kromě hlasových cvičení, hereckých a pohybových etud, se věnujeme práci na divadelním textu /dialogy, monology/, přednesu poezie, interpretaci šansonu. V průběhu sezony uvádíme vlastní divadelní premiéru.

Dílnu vedou absolventi Konzervatoře a studenti DAMU a JAMU.

Pravidelná dvouhodinová setkání v pracovním týdnu jsou doplňována víkendovými semináři.V létě a o Velikonocích je pořádáno pracovní soustředění.

Počet studentů ve skupině omezen.

Více informací a přihlášky na oldstars@centrum.cz

www.hereckestudio.wz.cz

+420 606 865 237

Zdroj: oldstars@centrum.cz

Autor článku: Informace z divadel