06.06.2017 14:28

Výběrové řízení na českou účast PQ 2019

Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem vyhlašuje výběrové řízení na projekt a realizaci české prezentace v rámci 14. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, které se bude konat v červnu 2019.

Součástí PQ 2019 budou tři soutěžní výstavy: Výstava zemí a regionů, Výstava divadelní architektury a prostoru – Naše divadlo světa a Studentská výstava – výstava prací studentů, mladých scénografů a nových scénografických ateliérů. Zájemci mohou přihlásit projekty pro všechny tři soutěžní výstavy, anebo projekt pro jednu či dvě výstavy zvlášť.

Předložené návrhy na českou reprezentaci musí odpovídat zadání v Umělecké koncepci PQ 2019 a měly by představit inovativní projekty, umělce a odborníky v celé šíři současné scénografie v kontextu současných trendů v divadle, tanci a opeře, ale i v dalších výtvarných a kulturních oborech pracujících se scénickou akcí v širším významu.

PODMÍNKY
Předložený projekt pro Výstavu zemí a regionů musí obsahovat:

Autor článku: PQ