16.03.2022 11:28

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Divadla pod Palmovkou

Hlavní město Praha vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou, se sídlem Zenklova 34, 180 36  Praha 8.

Požadované předpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
  • nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů
  • manažerské a organizační schopnosti
  • aktivní znalost angličtiny, znalost dalších světových jazyků výhodou
  • znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace
  • orientace v oboru
  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky a další podrobnosti naleznete na úřední desce hlavního města Prahy www.praha.eu (konkurzy na ředitele/ředitelky městských organizací) a na stránkách odboru kultury a cestovního ruchu https://kultura.praha.eu/jnp/ (informace z oddělení kultury).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 5. 2022 do 14:00 hod. na adresu: Hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, palác Adria, 5. patro, v obálce označené „Výběrové řízení – DpP – NEOTVÍRAT“.

Autor článku: Michaela Trmalová