24.02.2021 09:46

Vychází monografie JAROSLAV PROKOP

IDU v loňském roce založil novou edici s názvem Česká divadelní fotografie. Druhý svazek, který Vám představujeme, je věnovaný tvorbě Jaroslava PROKOPA.

Česko-anglická publikace je věnována tvorbě fotografa a vysokoškolského pedagoga Jaroslava Prokopa (1950), jenž většinu své kariéry zasvětil právě divadelní fotografii. Prokop začal fotografovat divadlo již během studií na pražské FAMU, po škole se stal kmenovým fotografem Junior klubu Na Chmelnici, pracoval pro časopis Svět a divadlo, působil v Divadle v Dlouhé, od založení Mezinárodního festivalu Divadlo je jeho oficiálním fotografem a od roku 1999 se svými kolegy vede workshop divadelní fotografie pro studenty vysokých škol.

Publikované fotografie představují průřez toho nejzajímavějšího z Prokopovy celoživotní tvorby. Zahrnují jak jeho spolupráci s českými soubory – především se jedná o dnes již legendární inscenace brněnských divadel Husa na provázku a Hadivadla, tak zvláště po umělecké stránce velmi cenné série snímků českých vystoupení japonského tanečníka Mina Tanaky. Na dalších fotografiích Prokop zachytil první zájezdy významných zahraničních souborů do Československa po roce 1989, následují ukázky z Prokopovy práce na Mezinárodním festivalu Divadlo Plzeň a nechybí ani snímky z tanečních festivalů Tanec Praha nebo vídeňského Tanzsprache. Knihu doplňují portréty (divadelních) osobností, jako například Václava Havla, Petra Lébla a Aleše Votavy. Pečlivý výběr fotografií byl podmíněn jak teatrologickým, tak i čistě uměleckým hlediskem. Z dnešního úhlu pohledu je překvapivé, že Prokop zaznamenával právě ty události, které se později ukázaly jako klíčové pro další vývoj české divadelní scény. Kniha je určena především teatrologům a čtenářům se zájmem o divadlo, může ale sloužit i jako cenný obrazový materiál pro historiky a umělecká kvalita snímků jistě nadchne všechny zájemce o fotografii.

Autor textu: Jan Kerbr
Obrazová redakce: Anna Cvrčková, Jan Kerbr, Jaroslav Prokop
Odborná redaktorka: Anna Cvrčková
Grafické řešení: Klára Zápotocká, Studio Breisky.
Vydal: Institut umění – Divadelní ústav, ISBN 978-80-7008-430-4, 204 stran, Tiskárna Helbich, cena: 390,- Kč

Kniha je dostupná na eshopu prospero.divadlo.cz

Kontakt: Marie-Luisa Purkrábková, luisa.purkrabkova@idu.cz, +420 739 690 925

Autor článku: IDU