05.09.2012 15:47

Východočeské divadlo se zapojí do kampaně Pomozte svému divadlu

Pomozte svému divadlu je informační kampaň Asociace profesionálních divadel ČR, která upozorňuje na neřešený systém financování regionálních divadel. Od 5. do 21. září se ve městech po celé České republice uskuteční představení regionálních divadel pod širým nebem. Seriál vystoupení symbolicky začíná a končí na piazzettě Národního divadla, kde se během šesti dní vystřídá na prknech přes dvacet divadelních souborů z regionů. Představení doplní vystoupení ředitelů divadel a hereckých osobností. Stejně jako herci přenesou divadlo do otevřeného prostoru, přináší kampaň na světlo téma financování divadel v regionech.

„Cílem akce je upozornit veřejnost na to, že téměř dvacet let po rozpadu Československa a vzniku samostatné České republiky není vyřešen systém správy a financování regionálních kulturních institucí. Dále jde o to dosáhnout co nejrychlejšího zvýšení podílu státu na podpoře divadel prostřednictvím existujícího programu na podporu divadel a zavedení systému kofinancování divadel z krajů, obcí a státu,“ upřesňuje ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal.

Pardubičtí divadelníci se k pražské části programu připojí v pátek 7. září, kdy od 16.00 hodin na velkém podiu zazní písně z muzikálu Zpívání v dešti a dalších v podání Dagmar Novotné, Martiny Sikorové, Petry Janečkové a Josefa Pejchala.

Veřejnost může kampaň podpořit podpisem petice. V jednotlivých městech budou v těchto dnech k dispozici podpisové archy na podporu této výzvy a divadla budou veřejně prezentovat podstatu problematiky financování divadel. V Pardubicích budou mít zájemci možnost podepsat petici už při Dni otevřených dveří, který se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví v neděli 9. září od 13.00 a 15.00 hodin.

Regionální část kampaně pak v Pardubicích vyvrcholí v pátek 21. září od 18.00 hodin na Pernštýnském náměstí veřejným komponovaným vystoupením Východočeského divadla, které se zároveň uskuteční v rámci projektu Pernštejnský rok. „Divadlo zde chceme ukázat, že nestojí jen s nataženou rukou, ale že spojuje lidi, kteří jsou ještě schopni preferovat budování duchovních hodnot nad materiálními,“ říká ředitel VČD Petr Dohnal. Při této příležitosti bude odlit Duchovní zvon bohyně Thálie vzniklý z veřejné sbírky. Zvon pak bude poprvé vystaven na Štědrý den v divadle při Půlnočním zpívání. Do zvonice vedle kostela sv. Bartoloměje by měl být umístěn na jaře příštího roku, kdy bude ze sbírky vyrobeno i přístupové schodiště.

Více informací o kampani naleznete na internetových stránkách www.pomoztesvemudivadlu.cz.

Autor článku: Radek Smetana

Východočeské divadlo se zapojí do kampaně Pomozte svému divadlu