12.10.2007 00:00

Vyhlášen 16. ročník dramatické soutěže o Cenu Alfréda Radoka

Aura-Pont, divadelní a literární agentura, vyhlašuje již po šestnácté anonymní dramatickou soutěž o Cenu Alfréda Radoka 2007. Soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků soutěže 16. 3. 2008.

Podmínky soutěže spolu s přihláškou jsou k dispozici na webových stránkách www.cenyalfredaradoka.cz.

Pozor: uzávěrka soutěže je již 30. 11. 2007.

Jména deseti finalistů soutěže budou oznámena na počátku března 2008 a zveřejněna na www.cenyalfredaradoka.cz.

Cílem dramatické soutěže je od počátku její existence napomáhat vzniku nových divadelních textů. Finálové hry v letošním roce získají možnost prezentace a různých forem realizace.

Potřetí se jedním z partnerů soutěže stává Český rozhlas 3 – Vltava, jenž si z účastnických textů vybírá zajímavé tituly k inscenování a vysílání.

Autoři finálových textů budou zařazeni do výběru pro rezidenční pobyt v londýnském Royal Court Theatre, proslulém britském divadle, jež se systematicky věnuje britské, ale i světové původní dramatice. Podrobnosti o rezidenčním pobytu najdete na webových stránkách Royal Court Theatre London.

O dalších bonusech pro finálové texty budeme průběžně informovat.

Partneři dramatické soutěže:

Aura-Pont , C&COM Advertising , Český rozhlas 3 - Vltava, Česká televize, Nadační fond Cen Alfréda Radoka

V Praze 12. 10. 2007

Vydala: agentura Aura-Pont

Zdroj: petra.markova@aura-pont.cz

Autor článku: Informace z divadel