13.09.2020 11:57

Podpůrná vyjádření JAMU a AMU k situaci na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti

Na základě zákona přijatého vládou Viktora Orbána došlo k transformaci prestižní Univerzity divadelních a filmových studií z veřejné instituce na soukromou nadaci. Tento krok je kritizován z důvodu narušení akademických svobod a autonomie univerzity a upřednostnění zájmů osob navázaných na vládnoucí politickou stranu. Podobný postup byl ze strany vlády aplikován i na jiných maďarských univerzitách. Vedení univerzity na protest proti zaváděným změnám rezignovala, studenti zahájili okupační stávku. K protestu se přidala také řada zahraničních osobností z kulturní sféry včetně Janáčkovy akademie múzických umění a Akademie múzických umění. Obě jejich Divadelní fakulty jsou zastoupeny také v Radě českého střediska ITI, platformy pro obor scénických umění v ČR.

Více o situaci v Maďarsku zde.

Vyjádření JAMU a jejího rektora prof. Mgr. Petra Oslzlého k situaci na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti

“Základním právem zaručujícím svobodnou demokratickou činnost veřejných vysokých škol je jejich autonomie a samospráva. Výrazem této demokratické samosprávy je svobodná volba nejvyššího představitele university – rektora – Akademickým senátem, který byl zvolen celou akademickou obcí. Jsme znepokojeni zásahy maďarské státní správy do akademických svobod University of Drama and Film Budapest, s níž nás spojuje dlouholetá spolupráce. Vyslovujeme solidaritu a podporu studentům a pedagogům v jejich úsilí o zachování akademických svobod a samosprávy University of Drama and Film Budapest.”
Jménem Janáčkovy akademie múzických umění Prof. Mgr. Petr Oslzlý – rektor

Vyjádření podpory Akademie múzických umění studentům a pedagogům Univerzity divadelních a filmových umění v Budapešti

Akademie múzických umění je znepokojena situací na budapešťské Univerzitě divadelních a filmových umění (SZFE), kde v pondělí 31. srpna odstoupilo – na protest proti dosazení nové správní rady – vedení univerzity. Univerzita se vládním zásahem proměnila z veřejnoprávní instituce na soukromou nadaci. Po odstoupení vedení univerzity studenti na protest proti postupu vlády obsadili budovu a zahájili okupační stávku. Proti vládním krokům podkopávajícím nezávislost Univerzity divadelních a filmových umění protestovalo 6. září v Budapešti tisíce lidí.

Akademie múzických umění tímto vyjadřuje podporu studentům a pedagogům Univerzity divadelních a filmových umění v Budapešti, kteří na akademické půdě bojují za zachování demokratických principů, finanční a politické autonomie univerzity. Je velmi důležité, aby univerzita zůstala nezávislou institucí bez politického vlivu.

Převzato z webu JAMU a AMU

Autor článku: Převzato z: https://iti.idu.cz/