09.10.2006 00:00

Vyšel lexikon Hudební divadlo v českých zemích v 19. století

Praha 9. října (ČTK) - Novou Českou divadelní encyklopedii otevřel první svazek. Je jím lexikon Hudební divadlo v českých zemích - Osobnosti 19. století. Výsledek pětileté práce editorky a hlavní autorky Jitky Ludvové představil Divadelní ústav a nakladatelství Academia jako součást klíčového poválečného projektu české teatrologie.

"Měníme zaběhnutý pohled na dějiny opery v českých zemích v 19. století," řekla při prezentaci knihy muzikoložka Ludvová. V lexikonu je věnována pozornost také umělcům dalších národností a vedle českého i německo-jazyčnému opernímu provozu. Pozornost německému divadlu není podle Ludvové módou, ale odrazem reality.

Svazek obsahuje na 350 jmenných hesel a jeho těžiště leží v první polovině 19. století.

Na slovníku se s Ludvovou podílelo přes 30 dalších autorů. Uskutečnění projektu v této podobě bylo podle ní umožněno změnou politické situace v Evropě po roce 1989, kdy se otevřely možnosti volného badatelského pohybu po vědeckých institucích. Bez využitích zahraničních muzejních a knihovních fondů by totiž zpracování materiálů pro lexikon nebylo myslitelné.

Biografický a výkladový slovník vřazuje osobnosti do vývojových kontextů a dalších souvislostí, do středoevropského dění a divadelních aktivit v okolních zemích. "Některé biografie jsou zde zpracovány v české literatuře poprvé," uvedla Ludvová.

V příštím roce by měl následovat druhý ze svazků České divadelní encyklopedie, a to lexikon věnovaný staršímu divadlu na území českých zemí, tedy od středověku zhruba do roku 1800. V budoucnu vyjdou ještě díly věnované činohře v 19. a ve 20. století, opeře ve 20. století a možná ještě další práce.

Petr Veber tja mhm

Autor článku: ČTK