13.02.2014 10:16

Vyšla dlho očakávaná publikácia Hra o svätej Dorote od Miša Kováča Adamova

Prezentácia publikácie sa uskutoční v piatok 21. februára 2014 o 17.00 hod. v kníhkupectve Panta Rhei Poštová na Vysokej ulici č. 2 v Bratislave za účasti autora Miša Kováča Adamova a recenzenta publikácie Vladimíra Štefka. Programom sprevádza Lucia Hurajová.

Publikácia vznikla na základe systematického mnohoročného výskumu. Mišo Kováč Adamov v nej približuje legendu o svätej Dorote, jej bohatý výskyt na Slovensku aj s presahom na európsku tradíciu. Sleduje adaptácie legendy a jej rozličné regionálno-sociálne špecifiká. V druhej časti rekonštruuje rozličné varianty podania hry.

 „Mišo Kováč Adamov podnikol mnohoročný systematický prieskum po Slovensku a vo svojej knihe podáva zatiaľ najucelenejší obraz o hraných i textových podobách tejto legendárnej hry. Jeho zistenia sú až prekvapujúce, v koľkých verziách a v koľkých podobách sa Hra o svätej Dorote na slovenskom území vyskytovala. V tomto ohľade ide o dielo celkom výnimočné. Kováčova práca je príkladne komplexná,“ zhodnotil dielo teatrológ Vladimír Štefko.

 Knižné vydanie podáva doteraz najucelenejší obraz o slovenských hraných podobách legendy aj s obohatením o pútavé spomienky na prieskum i zbieranie materiálu, ktoré sa zväčša dialo, neraz i dramaticky, počas totalitného režimu.

Prvé vydanie publikácie Hra o svätej Dorote vychádza v edícii Slovenské divadlo Divadelného ústavu v Bratislave. Na príprave spolupracovali PhDr. Eleonóra Klepáčová, Csc.; prof. PhDr. Vladimír Štefko, Csc.

www.theatre.skAutor článku: Miroslav Švoňava

Vyšla dlho očakávaná publikácia Hra o svätej Dorote od Miša Kováča Adamova