28.12.2020 10:09

Vyšla monografia Iný dramatik Rudolf Sloboda

Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec, Srbsko, V//art, o. z. Bratislava, Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že vyšla monografia monografia Dagmar Inštitorisovej Iný dramatik Rudolf Sloboda.

Monografia Dagmar Inštitorisovej Iný dramatik Rudolf Sloboda sa v štyroch hlavných kapitolách zaoberá dramatickou tvorbou Rudolfa Slobodu (1938 – 1995) na Slovensku a v Českej republike, a to pre divadlo, film, televíziu a rozhlas, vrátane diel, ktoré vznikli i po jeho úmrtí ako rôzne typy adaptácií prozaických diel.

V prvej kapitole s názvom Rudolf Sloboda o divadle či dramatike sú sumarizované všeobecnejšie názory Rudolfa na divadelné umenie či dramatickú a scenáristickú prácu aj v súvislosti s filmom, pretože ovplyvnili jeho písanie pre divadlo či vznikli na základe jeho praktických skúseností.

Druhá kapitola s názvom Tvorba pre slovenské neprofesionálne a profesionálne divadlá sa zaoberá Slobodovou dramatickou tvorbe pre slovenské amatérske a profesionálne pre divadlá, pričom sa venuje aj jeho zamlčanej tvorbe – či už nevydanej alebo neinscenovanej. Hlavný akcent je daný na dve emblémové a legendárne inscenácie bratislavského Divadla ASTORKA Korzo ´90, a to Armagedon na Grbe (1993) a Macocha (1996), ktoré režijne pripravil Juraj Nvota a inscenáciu dramatizácie Ondreja Šulaja Gazdova krv (2011), inscenovanú v tom istom divadle taktiež Jurajom Nvotom.

Tretia kapitola s názvom Tvorba pre české profesionálne divadlá sa zaoberá dvomi veľmi výraznými inscenáciami, a to Armagedonom na Grbe (2010) v Městském divadle Zlín v réžii Slováka Doda Gombára a dramatizáciou Slobodových próz Uršula a Rubato pod názvom Uršula (2016) v Divadle Husa na provázku v Brne v réžii Jana Antonina Pitínského, ktorý je aj prekladateľom niektorých Slobodových diel.

Štvrtá kapitola sa venuje ostatnej dramatickej tvorbe – či už filmovej a televíznej Milosrdný čas (1975) v réžii Ota Krivánka, Prerušený čas (1979) v réžii Jozefa Režuchu, Karline manželstvá (1980) v réžii Vladimíra Kavčiaka, Prerušená hra (1979) v réžii Jozefa Režuchu, Dušička (1995) v réžii Juraja Nvotu a Jesenná (zato) silná láska (2003) v réžii Zity Furkovej, alebo tvorbe rozhlasovej, t. j. dramatizáciám či adaptáciám divadelných alebo prozaických diel, ako hra pre deti Letí, letí (1987), Uršula (1989), Rozum (2019), Armagedon na Grbe (2006) a Macocha (2012). Súčasťou kapitoly je aj pohľad do Slobodovej hereckej tvorby a na filmové diela, ktoré vznikli na základe jeho filmových námetov, poviedok či scenárov alebo na základe námetov z prozaickej tvorby, ako Oresteia (1971), Druhý človek (1989), Uršula (1989), Nátisk (1989), ale neboli z rôznych dôvodov realizované.

Monografia zároveň vytvára autobiografické spojivá medzi prozaickou a dramatickou tvorbou R. Slobodu a jej súčasťou sú aj ukážky z interpretovaných prozaických a dramatických textov. Základný metodologický prístup je esteticko-teatrologicko-interpretačný, pričom interpretácie sa pri každom diele v čiastkovom či celostnejšom rozmere zaoberajú predtextovou, textovou i metatextovou situáciou. Vzhľadom na to, že Rudolf Sloboda je dramatikom, ktorý dramatické diela netvoril primárne, ale často sekundárne, t. j. na základe literárnych predlôh, v rámci ich interpretácií sa kladie dôraz aj na tieto spojivá. Sú tiež osobitým rysom jeho poetiky, jeho inakosťou ako dramatika.

Prílohu monografie tvoria súpisy dramatickej tvorby Rudolfa Slobodu, menný register, summary, fotografie z divadelných inscenácií a ukážky z rukopisov a dokumentov filmovej tvorby.

Rukopis tohto diela vznikol s finančnou podporou V//art, o.z. Bratislava a Literárneho fondu.

Projekt podporila mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves.

Prezentácia monografie je plánovaná v Divadle ASTORKA Korzo ´90 Bratislava v januári, dátum sa upresní v závislosti od vývinu pandemickej situácie.

Autor článku: Dagmar Inštitorisová

Vyšla monografia Iný dramatik Rudolf Sloboda

Zahraniční divadlo

14.01.2021

Opera NdB představí janáčkovské produkce na prestižním Hong Kong Arts Festival 2021

Po velmi úspěšném hostování na 45. ročníku prestižního mezinárodního Hong Kong Arts Festival s inscenací Janáčkovy Věci Makropulos v roce 2017 se brněnský operní soubor vrací na hongkongské festivalové pódium. Vzhledem k pandemické situaci se vedení festivalu rozhodlo pro účast zahraničních souborů v on-line formě prostřednictvím záznamů i live streamů. Původně plánované uvedení inscenace opery Bohuslava Martinů Řecké pašije tak vystřídají dva záznamy brněnských janáčkovských inscenací, které vznikly ve spolupráci s Českou televizí – Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky.

13.01.2021

Zapojte sa do súťaže DRÁMA 2020: uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021

Autorky a autori súčasnej drámy majú už len pár dní na to, aby mohli svoje súťažné texty prihlásiť do súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku alebo autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

11.01.2021

Divadelný ústav vydal očakávanú publikáciu Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)

Pod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov. Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1 200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom.