09.10.2006 00:00

Vyšla nová divadelní encyklopedie Hudební divadlo v českých zemích

Česká divadelní encyklopedie, vědecko-výzkumný projekt Divadelního ústavu, se představuje veřejnosti svým prvním svazkem Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století. Obsáhlá publikace, kterou vydaly v těchto dnech nakladatelství Academia a Divadelní ústav, je dílem autorského kolektivu vedeného PhDr. Jitkou Ludvovou, CSc. Na sedmi stech stranách představuje ve 350 výkladových heslech, doplněných soupisy tvorby, prameny a literaturou, osobnosti, které utvářely hudební divadlo na českém území – kapelníky, zpěváky, tanečníky, jevištní výtvarníky, hudební skladatele, libretisty, překladatele libret i divadelní ředitele. Slovník zahrnuje nejen tvůrce české, ale umělce všech národností, kteří tu v 19. století působili ve značném počtu, jimž však dosud odborná literatura u nás věnovala malou pozornost nebo je zcela opomíjela. Slovníková příručka k historii divadelní kultury v českých zemích nejen obohacuje, ale do značné míry mění její dosavadní obraz.

Analogicky je zpracován další svazek České divadelní encyklopedie Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století - Osobnosti a díla, který je již napsán a připravuje se k tisku.

Zdroj: Olga Plchová, Divadelní ústav

Autor článku: redakce