09.10.2020 09:38

Vyšla publikace: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla
Vladimír Predmerský a kolektív

Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2020
Počet strán: 854
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-061-7

Autori štúdií: Miroslav Ballay, Lenka Dzadíková, Ida Hledíková-Polívková, Juraj Hubinák, Dagmar Inštitorisová, Elena Knopová, Mišo Kováč Adamov, Barbora Krajč Zamišková, Vladimír Predmerský, Ľubomír Šárik, Vladimír Štefko, Pavel Uher, Dominika Zaťková
Recenzenti: Mgr. Nina Malíková, prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.
Grafický dizajn a zalomenie: Nora Nosterská
Odborná redaktorka: Martina Ulmanová

Vývoj slovenskej bábkovej hry od 19. storočia až po súčasnosť sa v tejto knihe skúma z niekoľkých strán a pohľadov. Dvadsaťtri kapitol je venovaných tak jednotlivým významným dramatickým autorom, ako aj syntetickým pohľadom na celé vývinové etapy slovenského bábkarstva. Veľkoryso poňatý prehľad zahŕňa najmä dramatické texty, no nemôže celkom obísť ani ich významné scénické predvedenia. Najmä v prípadoch, keď je autor textu zároveň jeho režisérom a daný text už v svojej písanej podobe zahŕňa množstvo pokynov konkrétnym hercom či scénickému výtvarníkovi. V plejáde autorov textov pre bábkové divadlo, ktorých predstavuje táto kniha, sa tak stretávajú tí, ktorí písali „univerzálne“ hry, po desaťročia hrané divadlami nielen na Slovensku, s autormi, ktorých doménou ani nie je dramatická, lež epická literatúra, a svoje dramatické texty vytvárali v tesnej spolupráci s divadelnými dramaturgmi a režisérmi. Netreba zabúdať aj na to, že časť bábkarského repertoára tvoria rôzne dramatizácie pôvodne prozaických textov ľudových či umelých rozprávok. Veľkú skupinu predstavujú už spomenutí praktickí divadelníci, ktorí píšu svoje bábkové hry s presným zacielením na ich javiskovú realizáciu. Čo však neznamená, že „výlet“ takýchto hier za hranice domáceho súboru je celkom vylúčený: príkladom môžu byť texty Divadla PIKI z Pezinka. Publikácia presne zachytáva aj najnovší vývoj bábkového divadla, ktorý smeruje k interaktivite a miešaniu nielen divadelných druhov, ale aj žánrov. Záslužným krokom je zaradenie obsiahlej kapitoly venovanej dramatickej produkcii nezávislých bábkových divadiel, ktorých premenlivá existencia je oveľa menej systematicky zdokumentovaná ako pri ich „kamenných“ kolegoch.

https://www.theatre.sk/

Autor článku: Převzato z: https://www.theatre.sk/

Vyšla publikace: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Zahraniční divadlo

03.12.2021

Na Václava Havla se bude vzpomínat i v Paříži. Přijede HaDivadlo s Vernisáží, Pražský výběr či Monika Načeva

České centrum v Paříži uctí památku a živě připomene odkaz Václava Havla festivalem HAVEL 21. HaDivadlo odehraje u příležitosti desátého výročí Havlova úmrtí jeho jednoaktovku Vernisáž, program svými koncerty orámují  Pražský výběr a písničkářka Monika Načeva. Dny věnované Václavu Havlovi budou v sídle Českého centra Paříž probíhat 8.–17. prosince 2021.

29.11.2021

Unikátní představení Sergeie Polunina konečně v neděli 5. prosince 2021 ve Fóru Karlín

Jedinečné vystoupení světoznámého tanečníka Sergeie Polunina se uskuteční v neděli 5. prosince 2021 ve Fóru Karlín. Po několika odkladech způsobených koronavirovou pandemií je tak znám definitivní termín dlouho očekávané kulturní akce. „Tento večer je tím večerem, kdy konečně budu v Praze Up, Close & Personal,“ s radostí zmiňuje Sergei Polunin.

29.11.2021

Prosincový přenos z Metropolitní opery nabídne antickou báji o Eurydice moderní optikou

Hudba se stává tématem uměleckých děl odnepaměti. Mezi nejstarší příběhy, v nichž hudba hraje klíčovou roli, je stará řecká báje o pěvci Orfeovi, který chce vyvést svou milou Eurydiku z podsvětí. Dnes už klasický příběh nabral v dějinách umění mnoha podob, jedním z posledních zpracování je opera Eurydika Matthewa Aucoina.