15.02.2023 11:38

Vyšla publikace Stavovské divadlo 1824–1862

Dvousvazková publikace navazuje na dvoudílnou monografii Prozatímní divadlo 1862–1883 (Academia – Národní divadlo, Praha 2006). Za použití stejné metodologie do podrobností mapuje českojazyčný repertoár pražského Stavovského divadla od roku 1824, kdy se začal utvářet profesionální český soubor, do vzniku Prozatímního divadla v roce 1862. Z cedulí jako prvořadého a unikátního pramene výzkum vycházel, jejich informace byly však ověřovány a doplňovány na základě studia dalších pramenů, dobového tisku a literatury. Využití specializované databáze Elektronický divadelní archiv umožnilo sestavení nejen soupisu inscenací a představení, ale i přehledu činnosti tvůrců, inscenátorů i interpretů Stavovského divadla v uvedeném období.

Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-695-0
Autor / Autoři: Václav Štěpán, Markéta Trávníčková
Vydavatel: Národní muzeum, Academia
Místo vydání: Praha
Počet stran: díl I. 613 + 24 stran obrazové přílohy, díl II. 1824 +16 stran obrazové přílohy
Citace: ŠTĚPÁN, Václav a TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II. Vydání první. Praha: Národní muzeum, Academia, 2022. ISBN 978-80-7036-695-0.

Autor článku: převzato z: https://publikace.nm.cz/, foto převzato z: https://twitter.com/NaklAcademia