06.10.2022 11:29

Vyšla publikace: Verenskýchdi a Wagner na slovenských operných javiskách

Príčiny rozdielnej recepcie Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera na Slovensku – veľkej a trvalej obľúbenosti svetovo najhrávanejšieho talianskeho operného skladateľa Verdiho i „neobľúbenosti“ nemeckého velikána Wagnera.

VERDI A WAGNER NA SLOVENSKÝCH OPERNÝCH JAVISKÁCH
Ladislav Čavojský; Vladimír Blaho

Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2022
Počet strán: 472
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-089-1
Recenzenti: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.,
Grafický dizajn a zalomenie: Ondrej Gavalda
Tlač: Bittner print s. r. o.

Skladateľ Giuseppe Verdi bol celoživotnou láskou teatrológa Ladislava Čavojského (1932 – 2014), ale úctu mal aj k tvorbe Richarda Wagnera. Z jeho vzťahu k týmto dvom velikánom sa zrodila kniha o ich tak odlišnom opuse, a zároveň aj kniha o ich operách na slovenských javiskách. Autor v nej porovnáva život i dielo talianskeho a nemeckého skladateľa a vychádzajúc z cudzích i vlastných kritík inscenácií ich diel načrtáva obraz vývoja operného umenia na Slovensku v uplynulom storočí. Ladislav Čavojský vždy vedel zaujať neopakovateľným jazykom, humorom aj schopnosťou získať si čitateľa svojím nadšením pre scénické umenie. Tieto vlastnosti charakterizujú aj jeho poslednú knihu, ktorú však už nestihol dokončiť.

Jeho zámer naplnil a chýbajúce časti doplnil operný kritik Vladimír Blaho, nedokončený rukopis Ladislava Čavojského na vydanie pripravila dcéra Ladislava Čavojského, Katarína Ducárová.

https://www.theatre.sk/knihy/publikacie/verdi-a-wagner

Autor článku: převzato z: https://www.theatre.sk/