24.08.2020 09:42

Vyšla publikace Vladimíra Blaha: Viva La Bohème! Príbeh jednej opery

Viva La Bohéme!
Príbeh jednej opery
Vladimír Blaho

Podtitul publikácie slovenského operného kritika a publicistu Vladimíra Blaha (1943) presne vystihuje jej obsah. Autor v diele venovanom stálici svetového operného repertoáru podrobne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. Približuje dobový kontext a literárny námet, podľa ktorého vzniklo libreto Bohémy, pozornosť venuje hudobnej stránke diela a jeho miestu v rámci tohto žánru. Cez zrkadlo kritiky aj vlastné divácke zážitky systematizuje inscenácie Bohémy na slovenských operných javiskách i v zahraničí z pohľadu ich umeleckého významu. Pre lepšiu orientáciu autor prikladá aj súpis najvýznamnejších svetových nahrávok Bohémy. Monografické dielo Vladimíra Blaha, milovníka talianskej veristickej opery, je zaujímavým a praktickým „sprievodcom jednou operou“ pre každého nadšenca, sprievodcom, ktorý zároveň otvára dvere do sveta opery.

Slávnostná prezentácia knihy sa uskutoční dňa 12. 08. 2020 o 16:00 hod. na Bratislavskom hrade.

Vydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava
Edícia: Svetové divadlo
Rok vydania: 2019
Počet strán: 178
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8190-043-3

https://www.theatre.sk/

 

Autor článku: Převzato z: https://www.theatre.sk/