01.05.2021 13:41

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje je po štyroch mesiacoch opäť prístupná verejnosti

Z dôvodu prijatých opatrení, ktorých cieľom bolo zamedziť šíreniu koronavírusu, boli múzeá a galérie na Slovensku niekoľko mesiacov zatvorené. 19. apríla 2021 sa však na základe zlepšujúcej sa situácie opäť otvorili. Medzi inými sa otvorilo aj SNM Historické múzeum na Bratislavskom hrade, ktorého súčasťou je momentálne aj výstava Divadelné storočie – stopy a postoje.

Divadelný ústav pripravil výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom pri príležitosti Roku slovenského divadla, ktorý prebiehal v roku 2020.

Rozsiahla výstava plná informácií o slovenskom divadle

Výstava sa rozkladá na ploche viac ako 1 000 m2. Jej súčasťou sú stovky exponátov (divadelných kostýmov, makiet, audiovizuálnych záznamov a i.) nielen zo zbierok Múzea Divadelného ústavu, ale sú tiež zapožičané zo slovenských divadiel, kultúrnych inštitúcií, občianskych združení a od jednotlivcov.

„Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje, ako aj expozičné priestory SNM – Historického múzea boli zatvorené štyri mesiace. Veríme preto, že po otvorení múzejných priestorov využijú milovníci divadla možnosť navštíviť výstavu a nadviazať aspoň takouto formou kontakt s divadlom, ktorého brány sú ešte stále zatvorené,“ hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

Pre návštevu výstavy je potrebné splniť dve podmienky

Do priestorov Bratislavského hradu sa môžu návštevníci vybrať len v prípade, že sa preukážu negatívnym antigénovým testom, ktorý nie je starší ako sedem dní a horné dýchacie cesty musia mať prekryté respirátorom.

Výstavy sú sprístupnené len pre individuálne prehliadky a kapacita výstavy je určená vzorcom 1 návštevník na 15 m2.

Čo čaká návštevníkov na druhom poschodí Bratislavského hradu?

Výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje pripravil 14-členný kurátorský tím, zložený z renomovaných teatrológov a odborníkov na divadlo, architektonicky ju zastrešil slovenský scénograf Boris Kudlička. Tvorí ju 17 tematických blokov – začína sa predchalupkovským obdobím, pokračuje vznikom ochotníckeho divadla (1830), vznikom a poslovenčením Slovenského národného divadla (1920), rozvojom divadelnej siete po roku 1944, venuje sa divadelnej architektúre, činohernému divadlu, slovenskej dráme, opere, operete a muzikálu, ako aj tanečnému divadlu a pantomíme. Nezabúda ani na moderné formy divadla či bábkové divadlo, predstavuje to najlepšie zo slovenského divadla za posledných sto rokov v časti s názvom Prítomnosť divadelnej minulosti. Pozerá sa aj na slovenskú divadelnú kritiku, festivaly, vzťah divadla a diváka a na ukážky divadelných plagátov.

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje je prístupná verejnosti do 5. septembra 2021.

Viac informácií o výstave sa dozviete na webovej stránke Divadelného ústavu.

Autor článku: Eva Fačková